Юбилейна конференция "Съвременни управленски практики X"

Юбилейна конференция

Центърът за икономически и управленски науки към Бургаския свободен университет организира международна конференция на тема „Съвременни управленски практики X - Свързаност и регионално партньорство“. Десетото  юбилейно издание  ще се проведе на 7 и 8 юни 2019 г. в сградата на БСУ в партньорство с Фрапорт Туин Стар Мениджмънт и с изнесена работна част за всички участници на Летище Бургас.
Конференцията е свързана с работата по проект „ИРИСИ –индексиране на регионалната иновативна активност и интелигентната специализация“ по Фонд Научни изследвания  и е със специалното участие на партньори по програма Еразъм+ на БСУ от Малайзия, Колумбия, Руска Федерация, Португалия, Словакия, Германия и др. Конференцията е в програмата на последните дни от „Международната Еразъм+ седмица за обучение и преподаване в БСУ“ от 4 до 8 юни 2019 г., с която може да участвате и да се запознаете на https://www.bfu.bg/en/mezhdunarodna-deynost/erasmus/bfu-erasmus-international-teaching-and-training-week-for-programme-and-partner-countries
Заявките за участие в конференцията се изпращат електронно през съответната форма на линка на конференцията на сайта на БСУ https://e-services.bfu.bg/conferences/register.php?id=3 Абстрактите (при участие с доклад или с казус ) на български и на английски език и докладите/ казусите, които са на един от избраните три езика, се изпращат на conf@bfu.bg . Изданието с докладите е с характер на периодика, регистрирана в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране на НАЦИД(ISSN номер 1313-8758 (print) и е достъпно паралелно в електронен вид в базата данни на https://www.ceeol.com
Допълнителна информация може да намерите на https://www.bfu.bg/uploads/posts/supx_burgas_7-8_07_2019_new1.pdf
За контакти: conf@bfu.bg