Юбилейна международна конференция в ЦИУН

Юбилейна международна конференция в ЦИУН

Центърът по икономически и управленски науки към  Бургаския свободен университет организира международна конференция на тема „Съвременни управленски практики X : Свързаност и регионално партньорство“.  Десетото  юбилейно издание  ще се проведе на 7 и 8 юни 2019 г. в сградата на БСУ в партньорство с  Община Бургас и с Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД.

Откриването на  конференцията  ще се състои на 7 юни 2019 г. от 11.00 ч. в зала 110 на БСУ.
 От 11.30 ч. е насрочена  кръгла маса на тема „Инициативата Градове в действие към син растеж“ с участието на Община Бургас като партньор на конференцията.
От 14 часа на Летище Бургас  ще се проведе изнесена сесия, организирана от Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД.

В научния форум ще вземат участие над 70 университетски преподаватели от страната и от чужбина. Регистрирани за участие са представители на всички  български университети, обучаващи в научната област Икономика:  Софийския университет „Св. Климент Охридски“, УНСС, Стопанската академия  „Д. А. Ценов“- Свищов, Икономическия университет- Варна и др.
Конференцията е свързана с работата по проект „ИРИСИ –индексиране на регионалната иновативна активност и интелигентната специализация“ по Фонд Научни изследвания  и е със специалното участие на партньори по програма Еразъм+ на БСУ от Малайзия, Колумбия, Руска Федерация, Португалия, Полша, Украйна  и др.