Златен медал за проф. д-р Димитър Юдов

Златен медал за проф. д-р Димитър Юдов

Съюзът по електроника, електротехника и съобщения награди проф. д-р инж. Димитър Димов Юдов със златен медал „проф. Асен Златаров” за доказан творчески принос и високи резултати в областта на науката и техниката. Проф.Юдов е водещ преподавател и специалист в областта на силовата електроника. Има защитени 13 авторски свидетелства  с  научно-приложни постижения в областта на силовите електронни устройства- инверторни заваръчни агрегати, зарядни устройства, системи за индукционно нагряване.
Златният медал бе връчен на Общото  събрание на Съюза по електроника, електротехника и съобщения , проведено на 27  юни 2015 г., от председателя на Федерацията на СЕЕС проф. дтн Иван Ячев.

медал Юдов.jpg