Съобщения по програма "Еразъм+"

Удължава се срокът за кандидатстване за мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ за втория (летен) семестър на академичната 2023-2024 г. в Програмни държави до 04.02.2024 г.

Могат да кандидатстват всички преподаватели, които отговарят на критериите за допустимост и желаят да реализират мобилност с цел преподаване през втория (летен) семестър на академичната 2023-2024 г.

Процедура за кандидатстване за участие в краткосрочна студентска мобилност с цел обучение в смесена интензивна програма (BIP) 15-10.04.2024 г. в Чехия през летния семестър на академичната 2023/2024 г.

За участие в смесената интензивна програма (BIP) могат да кандидатстват всички действащи студенти в БСУ, които са записани в редовна и задочна форма на обучение, водещо до придобиване на степените „Бакалавър”, „Магистър” или „Доктор”.

Бургаският свободен университет обявява процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+ КД 1" в Малайзия по договор 2022-1-BG01-KA171-HED-000075264

Могат да кандидатстват всички преподаватели, които отговарят на критериите за допустимост и желаят да реализират мобилност през учебната 2023-2024 г.

Процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“ КД 1, по Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055954 и Договор № 2023-1-BG01-KA131-HED-000121090

Могат да кандидатстват всички, които отговарят на критериите за допустимост и желаят да реализират мобилност с цел обучение през втория семестър на академичната 2023-2024 г.

Процедура за кандидатстване за участие в краткосрочна студентска мобилност с цел обучение в смесена интензивна програма (BIP) 11-15.12.2023 г. в Румъния през зимния семестър на академичната 2023/24 г.

За участие в смесената интензивна програма (BIP) могат да кандидатстват всички действащи студенти от БСУ, които са записани в редовна и задочна форма на обучение, водещо до придобиване на степените „Бакалавър”, „Магистър” или „Доктор”.

Списък на одобрени студенти за участие в студентска мобилност с цел практика в Програмни държави през зимен семестър на академичната 2023/2024 година

Списък на одобрени студенти за участие в студентска мобилност с цел практика в Програмни държави през зимен семестър на академичната 2023/2024 година.

Списък на одобрени студенти за участие в студентска мобилност с цел обучение в Програмни държави през летен семестър на академичната 2023/24 година

Списък на одобрени студенти за участие в студентска мобилност с цел обучение в Програмни държави през летен семестър на академичната 2023/24 година

БСУ обявява процедура за кандидатстване за участие в краткосрочна студентска мобилност с цел обучение в смесена интензивна програма (BIP) в Университета на Сасари (UNISS), гр. Сасари, Италия през зимния семестър на академичната 2023-24 г.

Могат да кандидатстват всички действащи студенти от БСУ, които са записани в редовна и задочна форма на обучение, водещо до придобиване на степените „Бакалавър”, „Магистър” или „Доктор”.

Процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+ КД 1, сектор „Висше образование" – Колумбия по договор 2022-1-BG01-KA171-HED-000075264

Могат да кандидатстват всички преподаватели, които отговарят на критериите за допустимост и желаят да реализират мобилност през учебната 2023-2024 г.

Процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел обучение по програма „ЕРАЗЪМ+“ КД1 през зимния семестър на академичната 2023-2024 г в университет на Сасари, Италия

Могат да кандидатстват всички преподаватели и служители, които отговарят на критериите за допустимост и желаят да реализират мобилност с цел обучение през зимния семестър на академичната 2023/2024 г.