БСУ обявява процедура за кандидатстване за студентска мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави за първия(зимен) семестър на академичната 2024/2025 г.

Бургаският свободен университет обявява процедура за кандидатстване за студентска мобилност с цел обучениепо програма „Еразъм+“ в Програмни държави за първия (зимен) семестър на академичната 2024/2025 г.

Могат да кандидатстват всички студенти, които отговарят на условията за участие в мобилност с цел обучение. Условията за участие в студентска мобилност по програма „Еразъм+” можете да намерите ТУК!

Студентите трябва да отговарят и на следните допълнителни критерии за подбор:

 • Да владеят необходимото ниво на езика, на който ще се извършва обучението в приемащата институция.
 • Да имат среден успех от курса на обучение до момента не по-нисък от Добър 4.00.
 • Да не са прекъсвали обучението си до момента.
 • Да са представили добра мотивация за участие в студентската мобилност.
 • Да проявят сериозен интерес към изучаваните дисциплини по специалността в изпращащия и приемащия университет, да са комуникативни и активни в учебния процес.
 • Приоритет се дава на студенти с по-малки възможности “fewer opportunities“.

 

Финансова подкрепа (грант) ТУК!

Финансовата подкрепа за мобилността на персонала зависи от стандарта на страната, в която ще се осъществи мобилността като се отпуска съгласно 3 групи държави-участнички в програмата.

Еразъм грантът е фиксиран грант спрямо групата от държави. Той не може да бъде увеличаван/намаляван.

 

Необходими документи:

 • Формуляр за кандидатстване
 • Документ/сертификат за владеене на чужд език.
 • Документите се подават в отдел „Международно сътрудничество“, стая 312.

 

Краен срок за кандидатстване:

 • За Университет по технологии, гр. Бялисток, Полша – 25.03.24
 • За Университет на националната комисия по образование, гр. Краков, Полша – 25.03.24
 • За Университет INN (Inland Norway University of Applied Sciences), Лилехамер, Норвегия– 25.03.24
 • За Университет Линей, Векшьо, Швеция– 25.03.24
 • За Рурски университет, гр. Бохум, Германия – 25.03.24
 • За Университет „САПИЕНЦА“, гр. Рим, Италия – 25.03.24
 • За Университет „УНИНТ“, гр. Рим, Италия – 25.03.24

За всички останали университети: 19 април 2024 г.

 

Всички студенти, подали формуляр за кандидатстване, ще получат информация за провеждането на селекционната процедура по електронна поща. Класирането ще бъде обявено в интернет – страницата на БСУ и ще бъде изпратено по електронната поща на всички кандидатствали студенти.

 

Мобилностите ще се реализират през първия семестър на учебната 2024-2025 г.

Списък на предлаганите мобилности ТУК!

 

За контакти

Гергана Кирова
Началник отдел „Международно сътрудничество“
БСУ, стая 312
Тел: +359 56 900 520
internationaloffice@bfu.bg
gkirova@bfu.bg