БСУ спечели нов международен проект по програма Еразъм+

БСУ спечели нов международен проект по програма Еразъм+

ACADEMICA е един от двата проекта с водещо участие на България, спечелили финансиране по програма Еразъм+ ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, мярка „Изграждане на капацитет в областта на висшето образование“.

Проектът цели да допринесе за модернизацията и усъвършенстването на висшето образование в областта на техническите науки в страните от Централна Азия. Тази цел ще бъде постигната посредством интегриране в университетските учебни програми на водещи научни и технологични достижения на ЕС.

В партньорството са включени организации от България, Австрия, Испания, Италия, Казахстан, Туркменистан и Узбекистан.

Проектът ACADEMICA е с продължителност 3 години и е разработен от екип в състав: доц. д-р Мария Желева – Ръководител,  доц. д-р Мария Нейчева и гл. ас. д-р Янислав Желев.