БСУ спечели проект за мобилности в Русия и в Малайзия

БСУ спечели проект по програма „Еразъм+“, дейност „Мобилности между програмни и партньорски страни“ за осъществяване на студентски и преподавателски мобилности в Русия и в Малайзия. Студентите от ЦИУН, ЦИТН и ЦХН на БСУ ще имат възможност да се обучават 1 семестър в Северозападния институт по мениджмънт в Санкт Петербург, Русия, а преподавателите ще могат да преподават в Техническия университет Мара, гр.Шах Алам, Селангор, Малайзия, както и в партньорския университет в Русия.

Досега БСУ има сключени споразумения по програма „Еразъм+“ с 22 университета в 11 европейски държави.