Бургаският свободен университет обявява допълнителна процедура за кандидатстване за 1 мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ в Партниращи държави – Русия.

Бургаският свободен университет обявява допълнителна процедура за кандидатстване за 1 мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ в Партниращи държави – Русия.

Всички преподаватели, които отговарят на критериите за допустимост и желаят да реализират мобилност през учебната 2018-2019 г., трябва да попълнят формуляр за кандидатстване и да го подадат в отдел „Международно сътрудничество“ на БСУ, стая 412.

Датата за провеждането на селекционната процедура по програмата ще бъде публикувана на интернет-страницата на програма „Еразъм+”. Всички кандидати, подали формуляр за кандидатстване, ще получат информация за селекционната процедура и по електронната поща. Класирането ще бъде обявено в интернет – страницата на програмата и ще бъде изпратено по електронната поща на всички кандидатствали преподаватели.

 

Краен срок за кандидатстване: 31 юли 2019 г. – за мобилности през втория семестър на 2018/2019 г.

Необходими документи:

  • Формуляр за кандидатстване – изтегля се от тук;
  • Проект на програма за мобилност, подписан от преподавателя и факултетния Еразъм координатор в БСУ, и представен от преподавателя след консултация и уточняване с приемащия университет - изтегля се от тук.;
  • E-mail от приемащия университет, потвърждаващ периода и проекта на програмата за мобилност на преподавателя.

 

Критерии за подбор:

Преподавателите трябва да отговарят на следните критерии за подбор:

  • Да владеят необходимото ниво на езика, на който ще се извършва преподаването в приемащата институция;
  • Да имат изявени творчески търсения по специалността си;
  • Да показват интерес към научна работа;
  • Да са комуникативни.
  • Приоритет се дава на преподаватели, осъществяващи мобилност за първи път;
  • Приоритет се дава в случаите, когато мобилността е съществена част от учебната програма на приемащата институция, води до разработването на нови учебни материали или е свързана с подготовка на бъдещи проекти за сътрудничество.

 

Списък на предлаганите мобилности

 

Център по икономически и управленски науки

Държава и университет-партньор

Мобилности

Ниво на чужд език

Русия

Северозападен институт по Мениджмънт, гр. Санкт Петербург( http://www.sziu.ru/ )

041: Бизнес и администрация

2 преподаватели – 1 седмица престой

Руски език – B2

Английски език – В2

 

 

Център по хуманитарни науки

Държава и университет-партньор

Мобилности

Ниво на чужд език

Русия

Северозападен институт по Мениджмънт, гр. Санкт Петербург( http://www.sziu.ru/ )

0321: Журналистика и репортерство

1 преподавател – 1 седмица престой; или

0313: Психология

1 преподавател – 1 седмица престой

Руски език – B2

Английски език – В2

 

За контакти

Гергана Кирова
Инспектор Международно сътрудничество
БСУ, стая 412
Тел: +359 56 900 520
gkirova@bfu.bg