Бургаският свободен университет обявява процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ в Програмни държави.

Бургаският свободен университет обявява процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ в Програмни държави.
Всички преподаватели, които отговарят на критериите за допустимост и желаят да реализират мобилност през учебната 2017-2018 г., трябва да попълнят формуляр за кандидатстване и да го подадат в отдел „Международно сътрудничество“ на БСУ, стая 412.
Датата за провеждането на селекционната процедура по програмата ще бъде публикувана на интернет-страницата на програма „Еразъм+”. Всички кандидати, подали формуляр за кандидатстване, ще получат информация за селекционната процедура и по електронната поща. Класирането ще бъде обявено в интернет – страницата на програмата и ще бъде изпратено по електронната поща на всички кандидатствали преподаватели.

Краен срок за кандидатстване - 31 октомври 2017 г. – за мобилности през първия семестър на 2017/2018 г.
15 декември 2017 г. – за мобилности през втория семестър на 2017/2018 г.

Необходими документи:
    • Формуляр за кандидатстване – изтегля се от тук;
    • Проект на програма за мобилност, подписан от преподавателя и факултетния Еразъм координатор в БСУ, и представен от преподавателя след консултация и уточняване с приемащия университет - изтегля се от тук.;
    • E-mail от приемащия университет, потвърждаващ периода и проекта на програмата за мобилност на преподавателя.

Критерии за подбор:
Преподавателите трябва да отговарят на следните критерии за подбор:
    • Да владеят необходимото ниво на езика, на който ще се извършва преподаването в приемащата институция;
    • Да имат изявени творчески търсения по специалността си;
    • Да показват интерес към научна работа;
    • Да са комуникативни.
    • Приоритет се дава на преподаватели, осъществяващи мобилност за първи път;
    • Приоритет се дава в случаите, когато мобилността е съществена част от учебната програма на приемащата институция, води до разработването на нови учебни материали или е свързана с подготовка на бъдещи проекти за сътрудничество.

 

Списък на предлаганите мобилности

ЦЕНТЪР ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И УПРАВЛЕНСКИ НАУКИ
Държава и университет-партньор Мобилности Ниво на чужд език
Великобритания
Университет на Западна Шотландия, гр. Пейзли (www.uws.ac.uk )
041: Бизнес и администрация
1 преподавател – 1 седмица престой
Английски език – В2
Германия
Университет по приложни науки, гр. Цвикау (www.fh-zwickau.de )
041: Бизнес и администрация
2 преподаватели – по 1 седмица престой
Немски език - B1 и/или
Английски език – В1
Испания
Университет на Барселона, гр. Барселона (www.ub.edu )
041: Бизнес и администрация
2 преподаватели – по 1 седмица престой
Английски език – В2
Полша
Варшавски университет по мениджмънт, гр. Варшава, (wsm.warszawa.pl )
041: Бизнес и администрация
1 преподавател – 1 седмица престой
Английски език – В2
Португалия
Политехнически институт Бежа, гр. Бежа, (www.ipbeja.pt )
041: Бизнес и администрация
2 преподаватели – по 1 седмица престой
Португалски език –В2 или
Английски език – В2
Турция
Университет Арел, гр. Истанбул, (www.arel.edu.tr )
041: Бизнес и администрация
1 преподавател – 1 седмица престой
Английски език – В2
Турция
Университет Халич, гр. Истанбул, (www.halic.edu.tr )
041: Бизнес и администрация
1 преподавател – 1 седмица престой
Английски език – В2
Турция
Тракийски университет, гр. Одрин, (www.trakya.edu.tr )
041: Бизнес и администрация
2 преподаватели – по 1 седмица престой
Английски език – В2
Турция
Университет Селчук, гр. Коня, (www.selcuk.edu.tr )
0414: Маркетинг и реклама
1 преподавател – 1 седмица престой
Английски език – В2
Унгария
Университет по приложни науки, гр. Будапеща, (www.metropolitan.hu )
041: Бизнес и администрация
1 преподавател – 1 седмица престой
Английски език – В2-С1
Холандия
Университет по приложни науки, гр. Хага, (www.thehagueuniversity.com  )
041: Бизнес и администрация
2 преподаватели – по 1 седмица престой
Английски език – С1
Чехия
Университет по икономика и мениджмънт, гр. Прага, (www.vsem.cz )
041: Бизнес и администрация
1 преподавател – 1 седмица престой
Английски език – В1
Хърватска
Университет на Загреб, гр. Загреб, (www.unizg.hr )
041: Бизнес и администрация
2 преподаватели – по 1 седмица престой
Английски език – В2
Хърватска
Университет на Дубровник, гр. Дубровник
(http://www.unidu.hr/index_eng.php )
041: Бизнес и администрация
1 преподавател – 1 седмица престой
Английски език – В2
Германия,Университет по приложни науки  гр. Вюрцбург
(https://www.fhws.de/)
041: Бизнес и администрация
1 преподавател – 5 дни престой(мин. два дни)
Немски език (Английски език) – В2
Полша
Университет на Лодз, гр. Лодз, 
(uni.lodz.pl )
0311: Икономика
0412:  Финанси, банково дело и застраховане
0411 : Счетоводство и данъчно облагане
2 преподаватели – 1 седмица престой

Английски език – В2

 

ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
Държава и университет-партньор Мобилности Ниво на чужд език
Германия 
Технически университет Кемниц, гр. Кемниц (www.tu-chemnitz.de )
061: Информационни и комуникационни технологии
1 преподавател – 1 седмица престой
Немски език – B2 и/или
Английски език – В2
Гърция
Национален технически университет на Атина, гр. Атина (www.ntua.gr )
061: Информационни и комуникационни технологии
2 преподаватели – по 1 седмица престой
Английски език – В2
Полша
Варшавски университет по мениджмънт, гр. Варшава, (wsm.warszawa.pl )

061: Информационни и комуникационни технологии
1 преподавател – 1 седмица престой

Английски език – В2

Португалия
Университет Нова де Лисабон, гр. Лисабон, (www.fct.unl.pt )
0413: Електричество и енергия
2 преподаватели – по 1 седмица престой
Английски език – В2
Турция
Университет Мармара, гр. Истанбул, (www.marmara.edu.tr )
061: Информационни и комуникационни технологии
1 преподавател – 1 седмица престой
Английски език – В2
Швеция
Университет Линей, гр. Ваксьо
(https://lnu.se/en/ )
071: Машинно инженерство
1 преподавател – 1 седмица престой
Английски език – В2

 

 

ЦЕНТЪР ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
Държава и университет-партньор Мобилности Ниво на чужд език
Полша
Университет на Лодз, гр. Лодз, (uni.lodz.pl)
0321: Журналистика и докладване
1 преподавател – 1 седмица престой
Английски език – В2
Португалия
Политехнически институт на Порталегре, гр. Порталегре, (www.ipportalegre.pt )
032: Журналистика и информация
1 преподавател – 1 седмица престой
0923: Социална работа и консултиране
1 преподавател – 1 седмица престой
Английски език – В2
Турция
Университет Яшар, гр. Измир, (yasar.edu.tr )
032: Журналистика и информация
1 преподавател – 1 седмица престой
Английски език – В2
Унгария
Университет по приложни науки, гр. Будапеща, (www.bkf.hu )
032: Журналистика и информация
1 преподавател – 1 седмица престой
Английски език – В2-С1
Унгария
Бизнес колеж „Крал Зигмунд“, гр. Будапеща, (www.zskf.hu )
032: Журналистика и информация
2 преподаватели – 1 седмица престой
Английски език – С1
Испания
Университет на Барселона, гр. Барселона (www.ub.edu )
0313: Психология
2 преподаватели – 1 седмица престой
Испански език - B1 и/или
Английски език – В2

 

ЦЕНТЪР ПО ЮРИДИЧЕСКИ НАУКИ
Държава и университет-партньор Мобилности Ниво на чужд език
Гърция 
Университет „Аристотел“, гр.Солун : (www.auth.gr)
https://www.auth.gr/en
 042 : Право
2 преподаватели – 5 дни престой
Гръцки и/или Английски език – С2