Бургаският свободен университет обявява процедура за кандидатстване за студентска мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави за академичната 2018/2019 г.

Бургаският свободен университет обявява процедура за кандидатстване за студентска мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави за академичната 2018/2019 г.

 

Могат да кандидатстват всички студенти, които отговарят на условията за участие в мобилност с цел обучение. Условията за участие в студентска мобилност по програма „Еразъм+” можете да намерите тук http://www.bfu.bg/bg/mezhdunarodna-deynost/programa-erazam/uchastie-na-studenti

 

Студентите трябва да отговарят и на следните допълнителни критерии за подбор:

  • Да владеят необходимото ниво на езика, на който ще се извършва обучението в приемащата институция.
  • Да имат среден успех от курса на обучение до момента не по-нисък от Добър 4.00.
  • Да не са прекъсвали обучението си до момента.
  • Да са представили добра мотивация за участие в студентската мобилност.
  • Да проявят сериозен интерес към изучаваните дисциплини по специалността в изпращащия и приемащия университет, да са комуникативни и активни в учебния процес.

 

Необходими документи:

  • Формуляр за кандидатстване
  • Документ/сертификат за владеене на чужд език.
  • Документите се подават в отдел „Международно сътрудничество“, стая 412.

 

Краен срок за кандидатстване:

  • За Университет Линей, гр. Вeкшьо, Швеция – 1 септември 2018 г.
  • За Университет Яшар, гр. Измир, Турция – 1 септември 2018 г.

 

За всички останали университети - 23 октомври 2018 г.

 

Всички студенти, подали формуляр за кандидатстване, ще получат информация за провеждането на селекционната процедура по електронна поща. Класирането ще бъде обявено в интернет – страницата на БСУ и ще бъде изпратено по електронната поща на всички кандидатствали студенти.

 

Мобилностите ще се реализират през втория семестър на учебната 2018-2019 г. в следните университети:

 

Център по икономически и управленски науки

 

Държава и университет-партньор

Направление, квоти и продължителност

Ниво на чужд език

Грант (в евро на месец)

Великобритания

Университет на Западна Шотландия, гр. Пейзли (www.uws.ac.uk )

041: Бизнес и администрация

2 студенти (ОКС „Бакалавър“; ОКС „Магистър“) – 4 месеца престой за всеки студент

Английски език – В1

520

Германия

Университет по приложни науки, гр. Цвикау (www.fh-zwickau.de )

041: Бизнес и администрация

2 студенти (ОКС „Бакалавър“) – 5 месеца престой за всеки студент

Немски език – B1 и/или

Английски език – В1

520

Испания

Университет на Барселона, гр. Барселона (www.ub.edu )

041: Бизнес и администрация

1 студент (ОКС „Бакалавър“) – 5 месеца престой

Испански език – А1 и/или

Английски език – В2

520

Полша

Варшавски университет по мениджмънт, гр. Варшава, (wsm.warszawa.pl )

041: Бизнес и администрация

1 студент (ОКС „Бакалавър“) – 4 месеца престой

Полски език или

Английски език – В1

470

Португалия

Политехнически институт Бежа, гр. Бежа, (www.ipbeja.pt )

041: Бизнес и администрация

2 студенти (ОКС „Бакалавър“) – 4 месеца престой за всеки студент

Португалски език –В1 или

Английски език – В1

520

Турция

Университет Арел, гр. Истанбул, (www.arel.edu.tr )

041: Бизнес и администрация

1 студент (ОКС „Бакалавър“) – 4 месеца престой

Турски език или

Английски език – В1

470

Турция

Университет Халич, гр. Истанбул, (www.halic.edu.tr )

041: Бизнес и администрация

1 студент (ОКС „Бакалавър“) – 4 месеца престой

Турски език или

Английски език – В1

470

Турция

Тракийски университет, гр. Одрин, (www.trakya.edu.tr )

041: Бизнес и администрация

1 студент (ОКС „Бакалавър“) – 4 месеца престой

Турски език или

Английски език – В1

470

Турция

Университет Селчук, гр. Коня, (www.selcuk.edu.tr )

0414: Маркетинг и реклама

1 студент (ОКС „Бакалавър“) – 4 месеца престой

Турски език или

Английски език – В1

470

Унгария

Университет Метрополитен, гр. Будапеща, (www.metropolitan.hu )

041: Бизнес и администрация

2 студенти (ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“) – 5 месеца престой за всеки студент

Английски език – В2-С1

470

Холандия

Университет по приложни науки, гр. Хага, (www.thehagueuniversity.com )

041: Бизнес и администрация

2 студенти (ОКС „Бакалавър“) – 5 месеца престой за всеки студент

Английски език – В2

520

Чехия

Университет по икономика и мениджмънт, гр. Прага, (www.vsem.cz )

041: Бизнес и администрация

2 студенти (ОКС „Бакалавър) – 4 месеца престой за всеки студент

Чешки език или

Английски език – В1

470

Хърватска

Университет на Дубровник, гр. Дубровник

(http://www.unidu.hr/index_eng.php

041: Бизнес и администрация

2 студенти (ОКС „Бакалавър) – 5 месеца престой за всеки студент

Английски език – В1

470

Германия,Университет по приложни науки Вюрцбург

(https://www.fhws.de/)

 

041: Бизнес и администрация

2 студенти (ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“) – 5 месеца престой за всеки студент

Немски език В2  (Английски език-

В2)

520

Полша

Университет на Лодз, гр. Лодз, (uni.lodz.pl )

 

 

 

 

0311: Икономика

0412:  Финанси, банково дело и застраховане

0411 : Счетоводство и данъчно облагане

2 студенти(ОКС“Бакалавър“, ОКС“Магистър“) – 6 месеца престой за всеки студент

Английски език- В1

470

Бивша Югославска Република Македония

Европейски университет - Република Македония (ЕУРМ),

 гр. Скопие

(www.eurm.edu.mk)

041: Бизнес и администрация

2 студенти (ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“, ОКС „Доктор“) – 5 месеца престой за всеки студент

Английски език-

В1

470

Педагогически университет на Краков, гр. Краков, Полша

(http://www.up.krakow.pl/erasmus)

 

041: Бизнес и администрация

2 студенти (ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“, ОКС „Доктор“) – 5 месеца престой за всеки студент

Английски език-

В2

470

За мобилности с код 041: Бизнес и администрация могат да кандидатстват студенти от всички специалности на ЦИУН

 

 

Център по информатика и технически науки

 

Държава и университет-партньор

Специалности и квоти

Ниво на чужд език

Грант (в евро на месец)

Германия

Технически университет Кемниц, гр. Кемниц (www.tu-chemnitz.de )

061: Информационни и комуникационни технологии

2 студенти (ОКС „Бакалавър“) – 4 месеца престой за всеки студент

Немски език – B2 и/или

Английски език – В1

520

Гърция

Национален технически университет на Атина, гр. Атина

(www.ntua.gr)

 

061: Информационни и комуникационни технологии

1 студент (ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“, ОКС „Доктор“) – 6 месеца престой

Гръцки език – и/или

Английски език – В1

520

Полша

Варшавски университет по мениджмънт, гр. Варшава, (wsm.warszawa.pl )

061: Информационни и комуникационни технологии

1 студент (ОКС „Бакалавър“) – 4 месеца престой

Полски език или

Английски език – В1

470

Португалия

Университет Нова де Лисабон, гр. Лисабон, (www.fct.unl.pt )

0713: Електричество и енергия

2 студенти (ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“) – 4 месеца престой за всеки студент

Португалски език и/или

Английски език – В1

520

Турция

Университет Мармара, гр. Истанбул, (www.marmara.edu.tr )

061: Информационни и комуникационни технологии

1 студент (ОКС „Бакалавър“) – 4 месеца престой

Английски език – В1

470

Швеция

Университет Линей, гр. Ваксьо

(https://lnu.se/en/ )

071: Машинно инженерство

2 студенти (ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“) – 5 месеца престой за всеки студент

Шведски език и/или

Английски език – В2

520

 

Център по хуманитарни науки

 

Държава и университет-партньор

Специалности и квоти

Ниво на чужд език

Грант (в евро на месец)

Полша

Университет на Лодз, гр. Лодз, (uni.lodz.pl )

0321: Журналистика и репортерство

2 студенти (ОКС „Бакалавър“) – 5 месеца престой за всеки студент

Английски език – В1

470

Португалия

Политехнически институт на Порталегре, гр. Порталегре, (www.ipportalegre.pt )

032: Журналистика и информация

2 студенти (ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“) – 4 месеца престой за всеки студент

0923: Социална работа и консултиране

1 студент (ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“) – 4 месеца престой

Португалски език или

Английски език – В1 или

Испански език

520

Турция

Университет Яшар, гр. Измир, (yasar.edu.tr )

032: Журналистика и информация

2 студенти (ОКС „Бакалавър“) – 5 месеца престой за всеки студент

Английски език – В1

470

Унгария

Университет по приложни науки, гр. Будапеща, (www.bkf.hu )

032: Журналистика и информация

2 студенти (ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“) – 5 месеца престой за всеки студент

Английски език – В2-С1

470

Унгария

Бизнес колеж „Крал Зигмунд“, гр. Будапеща, (www.zskf.hu )

0329: Журналистика и информация

2 студенти (ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“) – 5 месеца престой за всеки студент

Английски език – В2

470

Испания

Университет на Барселона, гр. Барселона (www.ub.edu )

0313: Психология

2 студенти (ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“) – 5 месеца престой за всеки студент

Испански език - B1 и/или

Английски език – В2

520

Словакия

 Университет „Данубиус",

гр. Сладковичово

(http://www.vsdanubius.eu)

(http://www.vsdanubius.sk/o-vs-danubius/75/Erasmus+)

031: Социални и поведенчески науки

011: Педагогика

2 студенти  (ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“) – 5 месеца престой за всеки студент

Английски език – В1

470

Полша Педагогически университет на Краков,

(http://www.up.krakow.pl/erasmus)

 

011: Педагогика

2 студенти (ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“, ОКС „Доктор“) – 5 месеца престой за всеки студент

Английски език – В2

470

 

Център по ЮРИДИЧЕСКИ науки

 

Държава и университет-партньор

Специалности и квоти

Ниво на чужд език

Грант (в евро на месец)

Гърция

Университет „Аристотел“, гр.Солун : (www.auth.gr)

https://www.auth.gr/en

 042 : Право

3 студенти (ОКС „Магистър“)– 6 месеца престой за всеки студент

 

Гръцки и/или Английски език-  В2

520

Бивша Югославска Република Македония

Европейски университет - Република Македония (ЕУРМ),

 гр. Скопие

(www.eurm.edu.mk)

042: Право

2 студенти(ОКС „Магистър“) – 5 месеца престой за всеки студент

Английски език-В1

470

Педагогически университет на Краков,

гр. Краков, Полша

(http://www.up.krakow.pl/erasmus)

 

0421: Право

2 студенти(ОКС „Магистър“) – 5 месеца престой за всеки студент

Английски език- В2

470

Словакия

 Университет „Данубиус",

гр. Сладковичово

(http://www.vsdanubius.eu)

(http://www.vsdanubius.sk/o-vs-danubius/75/Erasmus+)

0421: Право

2 студенти (ОКС „Магистър“)– 5 месеца престой за всеки студент

Английски език-В1

470

 

 

За контакти

Гергана Кирова
Инспектор Международно сътрудничество
БСУ, стая 412
Тел: +359 56 900 520
gkirova@bfu.bg