Допълнителна процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ в Програмни държави по Договор № 2019-1-BG01-KA103-061267; KA103/HE-13/09.07.2019 г.

Бургаският свободен университет обявява допълнителна процедура за кандидатстване и селекция за мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ в Програмни държави по Договор № 2019-1-BG01-KA103-061267; KA103/HE-13/09.07.2019 г.

Всички преподаватели, които отговарят на критериите за допустимост и желаят да реализират мобилност през летния семестър на академичната 2020-2021 г. или зимния семестър на академичната 2021-2022 г., трябва да попълнят формуляр за кандидатстване и да го подадат в отдел „Международно сътрудничество“ на БСУ, стая 412.

Датата за провеждането на селекционната процедура по програмата ще бъде публикувана на интернет-страницата на програма „Еразъм+”. Всички кандидати, подали формуляр за кандидатстване, ще получат информация за селекционната процедура и по електронната поща. Класирането ще бъде обявено в Интернет – страницата на програмата и ще бъде изпратено по електронната поща на всички кандидатствали преподаватели.

 

Краен срок за кандидатстване : 5 юли 2021 г.

 

Необходими документи:

  • Формуляр за кандидатстване – изтегля се от тук;
  • Проект на програма за мобилност, подписан от преподавателя и факултетния Еразъм координатор в БСУ, и представен от преподавателя след консултация и уточняване с приемащия университет - изтегля се от тук;
  • E-mail от приемащия университет, потвърждаващ периода и проекта на програмата за мобилност на преподавателя.

 

Критерии за подбор:

Преподавателите трябва да отговарят на следните критерии за подбор:

  • Да владеят необходимото ниво на езика, на който ще се извършва преподаването в приемащата институция;
  • Да имат изявени творчески търсения по специалността си;
  • Да показват интерес към научна работа;
  • Да са комуникативни;
  • Приоритет се дава на преподаватели с по-малки възможности “fewer opportunities”;
  • Приоритет се дава на преподаватели, осъществяващи мобилност за първи път;
  • Приоритет се дава в случаите, когато мобилността е съществена част от учебната програма на приемащата институция, води до разработването на нови учебни материали или е свързана с подготовка на бъдещи проекти за сътрудничество.

 

Списък на предлаганите мобилности

 

Център по икономически и управленски науки

Държава и университет-партньор

Мобилности

Ниво на чужд език

Великобритания

Университет на Западна Шотландия, гр. Пейзли (www.uws.ac.uk)

041: Бизнес и администрация

1 преподавател – 1 седмица престой

Английски език – В1

Германия

Университет по приложни науки, гр. Цвикау (www.fh-zwickau.de )

041: Бизнес и администрация

2 преподаватели – по 1 седмица престой

Немски език - B1 и/или

Английски език – В1

Испания

Университет на Барселона, гр. Барселона (www.ub.edu )

041: Бизнес и администрация

2 преподаватели – по 1 седмица престой

Английски език – В2

Полша

Варшавски университет по мениджмънт, гр. Варшава, (http://wsm.warszawa.pl )

041: Бизнес и администрация

1 преподавател – 1 седмица престой

Английски език – В2

Португалия

Политехнически институт Бежа, гр. Бежа, (www.ipbeja.pt )

041: Бизнес и администрация

2 преподаватели – по 1 седмица престой

Португалски език –В2 или

Английски език – В2

Турция

Университет Арел, гр. Истанбул, (www.arel.edu.tr )

041: Бизнес и администрация

1 преподавател – 1 седмица престой

Английски език – В2

Турция

Университет Халич, гр. Истанбул, (www.halic.edu.tr )

041: Бизнес и администрация

1 преподавател – 1 седмица престой

Английски език – В2

Турция

Тракийски университет, гр. Одрин, (www.trakya.edu.tr )

041: Бизнес и администрация

2 преподаватели – по 1 седмица престой

Английски език – В2

Турция

Университет Селчук, гр. Коня, (www.selcuk.edu.tr )

0414: Маркетинг и реклама

1 преподавател – 1 седмица престой

Английски език – В2

Унгария

Университет по приложни науки, гр. Будапеща, (www.metropolitan.hu )

041: Бизнес и администрация

1 преподавател – 1 седмица престой

Английски език – В2-С1

Нидерландия

Университет по приложни науки, гр. Хага, (www.thehagueuniversity.com)

041: Бизнес и администрация

2 преподаватели – по 1 седмица престой

Английски език – С1

Чехия

Университет по икономика и мениджмънт, гр. Прага, (www.vsem.cz )

041: Бизнес и администрация

1 преподавател – 1 седмица престой

Английски език – В1

Хърватска

Университет на Загреб, гр. Загреб, (www.unizg.hr )

041: Бизнес и администрация

2 преподаватели – по 1 седмица престой

Английски език – В2

Хърватска

Университет на Дубровник, гр. Дубровник

(http://www.unidu.hr/index_eng.php )

041: Бизнес и администрация

1 преподавател – 1 седмица престой

Английски език – В2

Германия

Университет по приложни науки  гр. Вюрцбург

(https://www.fhws.de/)

041: Бизнес и администрация

1 преподавател – 5 дни престой(мин. два дни)

Немски език (Английски език) – В2

Полша

Университет на Лодз, гр. Лодз,

(http://uni.lodz.pl )

0311: Икономика

0412:  Финанси, банково дело и застраховане

0411 : Счетоводство и данъчно облагане

2 преподаватели – 1 седмица престой

Английски език – В2

Полша

Педагогически университет на Краков

(http://www.up.krakow.pl/erasmus)

041: Бизнес и администрация

2 преподаватели – по 5 дни престой

Английски език - С1

Полша

Академия “Ignatianum“,  гр.Краков

https://www.ignatianum.edu.pl

041: Бизнес и администрация

2 преподаватели – по 5 дни престой
Английски език – В2

Полша

Морска академия, гр. Шчечин

https://www.am.szczecin.pl/en/

041: Бизнес и администрация

2 преподаватели – по 5 дни престой
Английски език – В2

Полша

Варминско-Мазурски университет, Олщин

http://www.uwm.edu.pl/

0311: Икономика - 2 преподаватели – по 5 дни престой

041: Бизнес и администрация

2 преподаватели – по 5 дни престой
Английски език или полски език – В2

Турция

Университет на Къркларели, гр. Къркларели

http://www.klu.edu.tr/dil/en

0311: Икономика - 2 преподаватели – по 5 дни престой

041: Бизнес и администрация

2 преподаватели – по 5 дни престой
Английски език – В2

Румъния

Университет в Крайова, гр. Крайова

https://www.ucv.ro/en/

041: Бизнес и администрация

1 преподавател – 5 дни престой
Английски език – В2

Латвия

Академия по технологии, гр. Резекне

https://www.rta.lv/en/

041: Бизнес и администрация

2 преподаватели – 5 дни престой
Английски език – В2

Германия

Рурски университет, гр. Бохум

https://www.ruhr-uni-bochum.de/en

0311: Икономика

041: Бизнес и администрация

1 преподавател – 5 дни престой
Немски или английски език – В2

Румъния

Университет „1-ви декември 1918", гр. Алба Юлия

http://en.uab.ro/

041: Бизнес и администрация

3 преподаватели – по 5 дни престой
Английски език – В2

Полша

Университет по приложни науки,

гр. Ломжа

https://www.pwsip.edu.pl/en/

041: Бизнес и администрация

2 преподаватели – по 5 дни престой
Английски език – В2

Полша

Технически университет, гр. Кошалин

https://www.tu.koszalin.pl/

0311: Икономика

04: Бизнес, администрация и право

2 преподаватели – по 5 дни престой
Английски език – В2

Република Северна Македония

Университет „Св. Климент Охридски“

гр. Битоля

https://www.uklo.edu.mk/

041: Бизнес и администрация

1 преподавател – по 5 дни престой
Английски език – В2

 

 

Център по информатика и технически науки

Държава и университет-партньор

Мобилности

Ниво на чужд език

Германия

Технически университет Кемниц, гр. Кемниц (www.tu-chemnitz.de )

061: Информационни и комуникационни технологии

1 преподавател – 1 седмица престой

Немски език – B2 и/или

Английски език – В2

Гърция

Национален технически университет на Атина, гр. Атина (www.ntua.gr )

061: Информационни и комуникационни технологии

2 преподаватели – по 1 седмица престой

Английски език – В2

Полша

Варшавски университет по мениджмънт, гр. Варшава, (wsm.warszawa.pl )

061: Информационни и комуникационни технологии

1 преподавател – 1 седмица престой

Английски език – В2

Португалия

Университет Нова де Лисабон, гр. Лисабон, (www.fct.unl.pt )

0713: Електричество и енергия

2 преподаватели – по 1 седмица престой

Английски език – В2

Турция

Университет Мармара, гр. Истанбул, (www.marmara.edu.tr )

061: Информационни и комуникационни технологии

1 преподавател – 1 седмица престой

Английски език – В2

Швеция

Университет Линей, гр. Ваксьо

(https://lnu.se/en/ )

071: Машинно инженерство

1 преподавател – 1 седмица престой

Английски език – В2

Чехия

Университет на Западна Бохемия, гр. Пилзен

https://www.zcu.cz/en/index.html

061: Информационни и комуникационни технологии

2 преподаватели – по 5 дни престой
Английски език – В2

Испания

Университет Кастилия-Ла Манча, гр. Суидад Реал

https://www.uclm.es/misiones/lauclm/campus/campuscr

061: Информационни и комуникационни технологии

3 преподаватели – по 5 дни престой
Английски език – В2

Полша

Морска академия, гр. Шчечин

https://www.am.szczecin.pl/en/

071: Машинно инженерство

2 преподаватели – по 5 дни престой
Английски език – В2

Румъния

Университет в Крайова, гр. Крайова

https://www.ucv.ro/en/

0713: Електричество и енергия

0716: Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

2 преподаватели – по 5 дни престой

Английски език – В2

Латвия

Академия по технологии, гр. Резекне

https://www.rta.lv/en/

061: Информационни и комуникационни технологии

071: Машинно инженерство

2 преподаватели – по 5 дни престой 2 преподаватели – 5 дни престой
Английски език – В2

Румъния

Университет „1-ви декември 1918", гр. Алба Юлия

http://en.uab.ro/

061: Информационни и комуникационни технологии

3 преподаватели – по 5 дни престой
Английски език – В2

Полша

Университет по приложни науки,

гр. Ломжа

https://www.pwsip.edu.pl/en/

061: Информационни и комуникационни технологии

2 преподаватели – по 5 дни престой

071: Машинно инженерство

2 преподаватели – по 5 дни престой
Английски език – В2

Република Северна Македония

Университет „Св. Климент Охридски“

гр. Битоля

https://www.uklo.edu.mk/

061: Информационни и комуникационни технологии

1 преподавател – по 5 дни престой
Английски език – В2

Турция

Университет „Малтепе“, гр. Истанбул, Турция

https://www.maltepe.edu.tr/en

061: Информационни и комуникационни технологии

0713: Електричество и енергия

4 преподаватели – по 5 дни престой
Английски език – В2

 

 

Център по хуманитарни науки

Държава и университет-партньор

Мобилности

Ниво на чужд език

Полша

Университет на Лодз, гр. Лодз, (uni.lodz.pl)

0321: Журналистика и репортерство

1 преподавател – 1 седмица престой

0313: Психология

2 преподаватели – по 5 дни престой

Английски език – В2

Полша

Варшавски университет по мениджмънт, гр. Варшава, (wsm.warszawa.pl )

0313: Психология

1 преподавател – 1 седмица престой
Английски език – В2

Португалия

Политехнически институт на Порталегре, гр. Порталегре, (www.ipportalegre.pt )

032: Журналистика и информация

1 преподавател – 1 седмица престой

0923: Социална работа и консултиране

1 преподавател – 1 седмица престой

Английски език – В2

 

Турция

Университет Яшар, гр. Измир, (yasar.edu.tr )

032: Журналистика и информация

1 преподавател – 1 седмица престой

Английски език – В2

Унгария

Университет по приложни науки, гр. Будапеща, (www.bkf.hu )

032: Журналистика и информация

1 преподавател – 1 седмица престой

Английски език – В2-С1

Унгария

Бизнес колеж „Крал Зигмунд“, гр. Будапеща, (www.zskf.hu )

032: Журналистика и информация

2 преподаватели – 1 седмица престой

Английски език – С1

Испания

Университет на Барселона, гр. Барселона (www.ub.edu )

0313: Психология

2 преподаватели – 1 седмица престой

Испански език - B1 и/или

Английски език – В2

Словакия

Университет„Данубиус“,гр. Сладковичово

(http://www.vsdanubius.eu)

(http://www.vsdanubius.sk/o-vs-danubius/75/Erasmus+)

031: Социални и поведенчески науки

2 преподаватели – по 5 дни престой

Английски език – В2

Полша

Педагогически университет на Краков,

(http://www.up.krakow.pl/erasmus)

 

011: Педагогика

2 преподаватели – по 5 дни престой

Английски език- С1

Словакия

Университет „Св. Кирил и Методий“

гр. Търнава 

https://www.ucm.sk/en/erasmus-plus/

0313: Психология

2 преподаватели – по 5 дни престой

011: Педагогика

2 преподаватели – по 5 дни престой
Английски език- С1

Полша

Академия “Ignatianum“,  гр.Краков

https://www.ignatianum.edu.pl

011: Педагогика

0313: Психология

0321: Журналистика и информация

2 преподаватели – по 5 дни престой
Английски език – В2

Румъния

Университет в Крайова, гр. Крайова

https://www.ucv.ro/en/

011: Педагогика

1 преподавател – по 5 дни престой

Английски език – В2

Латвия

Академия по технологии, гр. Резекне

https://www.rta.lv/en/

011: Педагогика

092: Welfare

1 преподавател – по 5 дни престой

Английски език – В2

Румъния

Университет „1-ви декември 1918", гр. Алба Юлия

http://en.uab.ro/

011: Педагогика

3 преподаватели – по 5 дни престой
Английски език – В2

Полша

Университет по приложни науки,

гр. Ломжа

https://www.pwsip.edu.pl/en/

011: Педагогика

2 преподаватели – по 5 дни престой
Английски език – В2

Република Северна Македония

Университет „Св. Климент Охридски“

гр. Битоля

https://www.uklo.edu.mk/

011: Педагогика

1 преподавател – по 5 дни престой
Английски език – В2

 

Център по юридически науки

Държава и университет-партньор

Мобилности

Ниво на чужд език

Гърция

Университет „Аристотел“, гр.Солун : (www.auth.gr)

https://www.auth.gr/en

 

042 : Право

2 преподаватели – по 5 дни престой

Гръцки и/или Английски език – С2

Полша

Педагогически университет на Краков

 (http://www.up.krakow.pl/erasmus)

0421: Право

2 преподаватели – по 5 дни престой

Английски език – С1

Словакия

Университет„Данубиус“,гр.Сладковичово

(http://www.vsdanubius.eu)

(http://www.vsdanubius.sk/o-vs-danubius/75/Erasmus+)

0421: Право

2 преподаватели – по 5 дни престой

Английски език - В2

Словакия

Университет на Търнава

https://www.truni.sk/en

http://iuridica.truni.sk/erasmus

0421: Право

2 преподаватели – по 5 дни престой
Английски език - В2

Турция

Университет на Къркларели, гр. Къркларели

http://www.klu.edu.tr/dil/en

0421: Право

2 преподаватели – по 5 дни престой
Английски език - В2

Румъния

Университет в Крайова, гр. Крайова

https://www.ucv.ro/en/

0421: Право

1 преподавател – 5 дни престой
Английски език - В2

Румъния

Университет „1-ви декември 1918", гр. Алба Юлия

http://en.uab.ro/

0421: Право

3 преподаватели – по 5 дни престой

Английски език – В2

Полша

Университет по приложни науки,

гр. Ломжа

https://www.pwsip.edu.pl/en/

0421: Право

2 преподаватели – по 5 дни престой
Английски език – В2

Полша

Технически университет, гр. Кошалин

https://www.tu.koszalin.pl/

04: Бизнес, администрация и право

2 преподаватели – по 5 дни престой
Английски език – В2

Република Северна Македония

Университет „Св. Климент Охридски“

гр. Битоля

https://www.uklo.edu.mk/

0421: Право

1 преподавател – по 5 дни престой
Английски език – В2

 

 

За контакти

Гергана Кирова
Инспектор Международно сътрудничество
БСУ, стая 412
Тел: +359 56 900 520
gkirova@bfu.bg