Кандидатстване за мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ в Програмни държави.

Бургаският свободен университет обявява процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ в Програмни държави.

Всички преподаватели, които отговарят на критериите за допустимост и желаят да реализират мобилност през учебната 2016-2017 г., трябва да попълнят формуляр за кандидатстване и да го подадат в отдел „Международно сътрудничество“ на БСУ, стая 412.

Датата за провеждането на селекционната процедура по програмата ще бъде публикувана на интернет-страницата на програма „Еразъм+”. Всички кандидати, подали формуляр за кандидатстване, ще получат информация за селекционната процедура и по електронната поща. Класирането ще бъде обявено в интернет – страницата на програмата и ще бъде изпратено по електронната поща на всички кандидатствали преподаватели.

 

Краен срок за кандидатстване - 31 октомври 2016 г. – за мобилности през първия семестър на 2016/2017 г.

16 декември 2016 г. – за мобилности през втория семестър на 2016/2017 г.

 

Необходими документи:

Формуляр за кандидатстване – изтегля се от тук;

Проект на програма за мобилност, подписан от преподавателя и факултетния Еразъм координатор в БСУ, и представен от преподавателя след консултация и уточняване с приемащия университет - изтегля се от тук.;

E-mail от приемащия университет, потвърждаващ периода и проекта на програмата за мобилност на преподавателя.

 

Критерии за подбор:

Преподавателите трябва да отговарят на следните критерии за подбор:

Да владеят необходимото ниво на езика, на който ще се извършва преподаването в приемащата институция;

Да имат изявени творчески търсения по специалността си;

Да показват интерес към научна работа;

Да са комуникативни.

Приоритет се дава на преподаватели, осъществяващи мобилност за първи път;

Приоритет се дава в случаите, когато мобилността е съществена част от учебната програма на приемащата институция, води до разработването на нови учебни материали или е свързана с подготовка на бъдещи проекти за сътрудничество.

 

Списък на предлаганите мобилности

 

Център по икономически и управленски науки

Държава и университет-партньор

Мобилности

Ниво на чужд език

Великобритания

Университет на Западна Шотландия, гр. Пейзли (www.uws.ac.uk )

041: Бизнес и администрация

1 преподавател – 1 седмица престой

Английски език – В2

Германия

Университет по приложни науки, гр. Цвикау (www.fh-zwickau.de )

041: Бизнес и администрация

2 преподаватели – по 1 седмица престой

Немски език - B1 и/или

Английски език – В1

Испания

Университет на Барселона, гр. Барселона (www.ub.edu )

041: Бизнес и администрация

2 преподаватели – по 1 седмица престой

Английски език – В2

Полша

Варшавски университет по мениджмънт, гр. Варшава, (wsm.warszawa.pl )

041: Бизнес и администрация

1 преподавател – 1 седмица престой

Английски език – В2

Португалия

Политехнически институт Бежа, гр. Бежа, (www.ipbeja.pt )

041: Бизнес и администрация

2 преподаватели – по 1 седмица престой

Португалски език –В2 или

Английски език – В2

Турция

Университет Арел, гр. Истанбул, (www.arel.edu.tr )

041: Бизнес и администрация

1 преподавател – 1 седмица престой

Английски език – В2

Турция

Университет Халич, гр. Истанбул, (www.halic.edu.tr )

041: Бизнес и администрация

1 преподавател – 1 седмица престой

Английски език – В2

Турция

Тракийски университет, гр. Одрин, (www.trakya.edu.tr )

041: Бизнес и администрация

2 преподаватели – по 1 седмица престой

Английски език – В2

Турция

Университет Селчук, гр. Коня, (www.selcuk.edu.tr )

0414: Маркетинг и реклама

1 преподавател – 1 седмица престой

Английски език – В2

Унгария

Университет по приложни науки, гр. Будапеща, (www.metropolitan.hu )

041: Бизнес и администрация

1 преподавател – 1 седмица престой

Английски език – В2-С1

Холандия

Университет по приложни науки, гр. Хага, (www.thehagueuniversity.com  )

041: Бизнес и администрация

2 преподаватели – по 1 седмица престой

Английски език – С1

Чехия

Университет по икономика и мениджмънт, гр. Прага, (www.vsem.cz )

041: Бизнес и администрация

1 преподавател – 1 седмица престой

Английски език – В1

Хърватска

Университет на Загреб, гр. Загреб, (www.unizg.hr )

041: Бизнес и администрация

2 преподаватели – по 1 седмица престой

Английски език – В2

Хърватска

Университет на Дубровник, гр. Дубровник

(http://www.unidu.hr/index_eng.php )

041: Бизнес и администрация

1 преподавател – 1 седмица престой

Английски език – В2

 

 

Център по информатика и технически науки

Държава и университет-партньор

Мобилности

Ниво на чужд език

Германия

Технически университет Кемниц, гр. Кемниц (www.tu-chemnitz.de )

061: Информационни и комуникационни технологии

1 преподавател – 1 седмица престой

Немски език – B2 и/или

Английски език – В2

Гърция

Национален технически университет на Атина, гр. Атина (www.ntua.gr )

061: Информационни и комуникационни технологии

2 преподаватели – по 1 седмица престой

Английски език – В2

Полша

Варшавски университет по мениджмънт, гр. Варшава, (wsm.warszawa.pl )

061: Информационни и комуникационни технологии

1 преподавател – 1 седмица престой

Английски език – В2

Португалия

Университет Нова де Лисабон, гр. Лисабон, (www.fct.unl.pt )

0413: Електричество и енергия

2 преподаватели – по 1 седмица престой

Английски език – В2

Турция

Университет Мармара, гр. Истанбул, (www.marmara.edu.tr )

061: Информационни и комуникационни технологии

1 преподавател – 1 седмица престой

Английски език – В2

Швеция

Университет Линей, гр. Ваксьо

(https://lnu.se/en/ )

071: Машинно инженерство

1 преподавател – 1 седмица престой

Английски език – В2

 

 

Център по хуманитарни науки

Държава и университет-партньор

Мобилности

Ниво на чужд език

Полша

Университет на Лодз, гр. Лодз, (uni.lodz.pl)

0321: Журналистика и докладване

1 преподавател – 1 седмица престой

Английски език – В2

Португалия

Политехнически институт на Порталегре, гр. Порталегре, (www.ipportalegre.pt )

032: Журналистика и информация

1 преподавател – 1 седмица престой

0923: Социална работа и консултиране

1 преподавател – 1 седмица престой

Английски език – В2

 

Турция

Университет Яшар, гр. Измир, (yasar.edu.tr )

032: Журналистика и информация

1 преподавател – 1 седмица престой

Английски език – В2

Унгария

Университет по приложни науки, гр. Будапеща, (www.bkf.hu )

032: Журналистика и информация

1 преподавател – 1 седмица престой

Английски език – В2-С1

Унгария

Бизнес колеж „Крал Зигмунд“, гр. Будапеща, (www.zskf.hu )

032: Журналистика и информация

2 преподаватели – 1 седмица престой

Английски език – С1

Испания

Университет на Барселона, гр. Барселона (www.ub.edu )

0313: Психология

2 преподаватели – 1 седмица престой

Испански език - B1 и/или

Английски език – В2

 

За контакти

Валя Павлова

Инспектор Международно сътрудничество

БСУ, стая 412

Тел: +359 56 900 520

valia@bfu.bg