Кандидатстване за мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ в Партниращи държави.

Бургаският свободен университет обявява процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ в Партниращи държави.

Всички преподаватели, които отговарят на критериите за допустимост и желаят да реализират мобилност през учебната 2016-2017 г., трябва да попълнят формуляр за кандидатстване и да го подадат в отдел „Международно сътрудничество“ на БСУ, стая 412.

Датата за провеждането на селекционната процедура по програмата ще бъде публикувана на интернет-страницата на програма „Еразъм+”. Всички кандидати, подали формуляр за кандидатстване, ще получат информация за селекционната процедура и по електронната поща. Класирането ще бъде обявено в интернет – страницата на програмата и ще бъде изпратено по електронната поща на всички кандидатствали преподаватели.

 

Краен срок за кандидатстване: 20 септември 2016 г. – за мобилности през първия семестър на 2016/2017 г.

  • 1 февруари 2017 г. – за мобилности през втория семестър на 2016/2017 г. – за Русия
  • 17 март 2017 г. - за мобилности през втория семестър на 2016/2017 г. – за Малайзия

Необходими документи:

Формуляр за кандидатстване – изтегля се от тук;

Проект на програма за мобилност, подписан от преподавателя и факултетния Еразъм координатор в БСУ, и представен от преподавателя след консултация и уточняване с приемащия университет - изтегля се от тук.;

E-mail от приемащия университет, потвърждаващ периода и проекта на програмата за мобилност на преподавателя.

 

Критерии за подбор:

Преподавателите трябва да отговарят на следните критерии за подбор:

Да владеят необходимото ниво на езика, на който ще се извършва преподаването в приемащата институция;

Да имат изявени творчески търсения по специалността си;

Да показват интерес към научна работа;

Да са комуникативни.

Приоритет се дава на преподаватели, осъществяващи мобилност за първи път;

Приоритет се дава в случаите, когато мобилността е съществена част от учебната програма на приемащата институция, води до разработването на нови учебни материали или е свързана с подготовка на бъдещи проекти за сътрудничество.

 

Списък на предлаганите мобилности

 

Център по икономически и управленски науки

Държава и университет-партньор

Мобилности

Ниво на чужд език

Русия

Северозападен институт по Мениджмънт, гр. Санкт Петербург( http://www.sziu.ru/ )

041: Бизнес и администрация

1 преподавател – 1 седмица престой

Руски език – B2

Английски език – В2

Малайзия

Технологичен университет Мара, гр. Шах Алам, Куала Лумпур

(http://www.uitm.edu.my/index.php/en/ )

041: Бизнес и администрация

1 преподавател – 1 седмица престой

Английски език – В2

 

Център по информатика и технически науки

Държава и университет-партньор

Мобилности

Ниво на чужд език

Малайзия

Технологичен университет Мара, гр. Шах Алам, Куала Лумпур

(http://www.uitm.edu.my/index.php/en/ )

061: Информационни и комуникационни технологии

1 преподавател – 1 седмица престой

Английски език – В2

Русия

Руски държавен аграрен университет-Московска селскостопанска академия „К.А.Тимирязев“, гр. Москва(http://www.timacad.ru/ )

061: Информационни и комуникационни технологии

1 преподавател – 1 седмица престой 071: Инженерни науки

1 преподавател – 1 седмица престой

Руски език – B2

Английски език – В2

 

Център по хуманитарни науки

Държава и университет-партньор

Мобилности

Ниво на чужд език

Русия

Северозападен институт по Мениджмънт, гр. Санкт Петербург( http://www.sziu.ru/ )

0321: Журналистика и репортерство

1 преподавател – 1 седмица престой; или

0313: Психология

1 преподавател – 1 седмица престой

Руски език – B2

Английски език – В2

Малайзия

Технологичен университет Мара, гр. Шах Алам, Куала Лумпур

(http://www.uitm.edu.my/index.php/en/ )

0321: Журналистика и репортерство

1 преподавател – 1 седмица престой; или

0313: Психология

1 преподавател – 1 седмица престой

Английски език – В2

 

За контакти

Валя Павлова

Инспектор Международно сътрудничество

БСУ, стая 412

Тел: +359 56 900 520

valia@bfu.bg