Съобщения по програма "Еразъм+"

БСУ обявява процедура за кандидатстване за участие в краткосрочна студентска мобилност с цел обучение в смесена интензивна програма (BIP) в Университета на Сасари (UNISS), гр. Сасари, Италия през зимния семестър на академичната 2023-24 г.

Могат да кандидатстват всички действащи студенти от БСУ, които са записани в редовна и задочна форма на обучение, водещо до придобиване на степените „Бакалавър”, „Магистър” или „Доктор”.

Процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+ КД 1, сектор „Висше образование" – Колумбия по договор 2022-1-BG01-KA171-HED-000075264

Могат да кандидатстват всички преподаватели, които отговарят на критериите за допустимост и желаят да реализират мобилност през учебната 2023-2024 г.

Процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел обучение по програма „ЕРАЗЪМ+“ КД1 през зимния семестър на академичната 2023-2024 г в университет на Сасари, Италия

Могат да кандидатстват всички преподаватели и служители, които отговарят на критериите за допустимост и желаят да реализират мобилност с цел обучение през зимния семестър на академичната 2023/2024 г.

Процедура за кандидатстване за участие в краткосрочна студентска мобилност с цел обучение в смесена интензивна програма (BIP) в Сърбия през зимния семестър на академичната 2023/2024 г.

Могат да кандидатстват всички студенти, които отговарят на условията за участие в мобилност с цел обучение.

Процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел обучение в Програмни държави по програма „Еразъм+“ КД 1 през първия семестър на академичната 2023-24 г.

Могат да кандидатстват всички, които отговарят на критериите за допустимост и желаят да реализират мобилност с цел обучение през първия семестър на академичната 2023-2024 г.

Удължава се срокът за кандидатстване за мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ в Програмни държави за зимен семестър до 24.11.2023 г.

Могат да кандидатстват всички преподаватели, които отговарят на критериите за допустимост и желаят да реализират мобилност с цел преподаване през академичната 2023-2024 г. по програма „Еразъм+“.

Процедура за кандидатстване за участие в краткосрочна студентска мобилност с цел обучение в смесена интензивна програма (BIP) в Румъния през зимния семестър на академичната 2023/2024 г.

Могат да кандидатстват всички студенти, които отговарят на условията за участие в мобилност с цел обучение.

Процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел преподаване по програма „ЕРАЗЪМ+“ КД 1, по Договор №2022-1-BG01-KA131-HED-000055954 и Договор №2023-1-BG01-KA131-HED-000121090

Могат да кандидатстват всички преподаватели, които отговарят на критериите за допустимост и желаят да реализират мобилност с цел преподаване през академичната 2023-2024 г. по програма „Еразъм+“.

Първа процедура за кандидатстване за студентска мобилност с цел практика в чужбина по програма „Еразъм+“ за академичната 2023/2024 г.

Могат да кандидатстват всички студенти, които отговарят на условията за участие в мобилност с цел практика.

БСУ обявява процедура за кандидатстване за студентска мобилност с цел обучение в Програмни държави по програма „Еразъм+“ за втория (летен) семестър на академичната 2023/2024 г.

Могат да кандидатстват всички студенти, които отговарят на условията за участие в мобилност с цел обучение.