Съобщения по програма "Еразъм+"

Бургаският свободен университет обявява процедура за кандидатстване за студентска мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави за академичната 2018/2019 г.

Могат да кандидатстват всички студенти, които отговарят на условията за участие в мобилност с цел обучение.  

Процедура за кандидатстване за студентска мобилност с цел практика в чужбина по програма "Еразъм+"

Практиките в чужбина са допустими по време на обучението за придобиване на Бакалавърска, Магистърска или Докторска степен, като мобилността трябва да бъде реализирана по време на обучението или до една година след завършването на студента. Не се допуска едновременно провеждане на мобилност с цел обучение и мобилност с цел практика…

Списък на одобрени участници в мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави за учебната 2017/2018

Списък на одобрени участници в мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави за учебната 2017/2018  

Процедура за кандидатстване за студентска мобилност с цел практика в чужбина по програма „Еразъм+“

Процедура за кандидатстване за студентска мобилност с цел практика в чужбина по програма „Еразъм+“

Практиките в чужбина са допустими по време на обучението за придобиване на Бакалавърска, Магистърска или Докторска степен, като мобилността трябва да бъде реализирана по време на обучението или до една година след завършването на студента. Не се допуска едновременно провеждане на мобилност с цел обучение и мобилност с цел практика…

Процедура за кандидатстване за студентска мобилност с цел практика в Университета на Барселона, Испания, по Програма

Процедура за кандидатстване за студентска мобилност с цел практика в Университета на Барселона, Испания, по Програма "Еразъм +"

Бургаският свободен университет и Центърът по икономически и управленски науки обявяват процедура за кандидатстване за студентска мобилност с цел практика за студенти от ЦИУН в Международния отдел на Факултета по икономика и бизнес, Университет на Барселона, Испания по програма „Еразъм+“ за академичната 2018/2019 г.  

Списък на одобрени преподаватели за участие в мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ в Партниращи държави за 2017/2018 година

Списък на одобрени преподаватели за участие в мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ в Партниращи държави за 2017/2018 година

Списък на одобрени участници в мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави за учебната 2017/2018

Списък на одобрени участници в мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави за учебната 2017/2018

Списък на одобрени преподаватели за участие в мобилност на персонала с цел преподаване в Програмни държави за 2017/2018 година

Списък на одобрени преподаватели за участие в мобилност на персонала с цел преподаване в Програмни държави за 2017/2018 година

Кандидатстване за мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+" в Програмни държави

Бургаският свободен университет обявява допълнителна процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ в Програмни държави.

Списък на одобрени студенти за участие в студентска мобилност с цел обучение в Програмни държави за 2017/2018 година.

Списък на одобрени студенти за участие в студентска мобилност с цел обучение в Програмни държави за 2017/2018 година