Съобщения по програма "Еразъм+"

Кандидатстване за мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ в Програмни държави.

Бургаският свободен университет обявява процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ в Програмни държави. Всички преподаватели, които отговарят на критериите за допустимост и желаят да реализират мобилност през учебната 2016-2017 г., трябва да попълнят формуляр за кандидатстване и да го подадат в отдел „Международно…

Кандидатстване за мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ в Партниращи държави.

Бургаският свободен университет обявява процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ в Партниращи държави. Всички преподаватели, които отговарят на критериите за допустимост и желаят да реализират мобилност през учебната 2016-2017 г., трябва да попълнят формуляр за кандидатстване и да го подадат в отдел „Международно…

Допълнителна процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ в Партниращи държави

Бургаският свободен университет обявява допълнителна процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ в Партниращи държави. Всички преподаватели, които отговарят на критериите за допустимост и желаят да реализират мобилност през учебната 2015-2016 г., трябва да попълнят формуляр за кандидатстване и да го подадат в отдел…

Процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави

Бургаският свободен университет обявява процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави.

Процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ в Партниращи държави.

Бургаският свободен университет обявява процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ в Партниращи държави. Всички преподаватели, които отговарят на критериите за допустимост и желаят да реализират мобилност през учебната 2015-2016 г., трябва да попълнят формуляр за кандидатстване и да го подадат в отдел „Международно…

БСУ в международен проект за решаване проблемите на младите хора в риск

БСУ в международен проект за решаване проблемите на младите хора в риск

Бургаският свободен университет е единственият университет партньор по международния проект „By Learning You Will Teach, By Teaching You Will Learn” по програма „Еразъм+“,

БСУ - партньор в още един международен проект

Проектът предвижда мобилности и участие на студенти от БСУ

Процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ в Програмни държави

Бургаският свободен университет обявява процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ в Програмни държави. Всички преподаватели, които отговарят на критериите за допустимост и желаят да реализират мобилност през учебната 2015-2016 г., трябва да попълнят формуляр за кандидатстване и да го подадат в отдел „Международно сътрудничество“…

Бургаският свободен университет обявява процедура за кандидатстване за студентска мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Партниращи държави.

Могат да кандидатстват всички студенти, които отговарят на условията за участие в мобилност с цел обучение. Условията за участие в студентска мобилност по програма „Еразъм+” можете да намерите тук http://www.bfu.bg/bg/mezhdunarodna-deynost/programa-erazam/uchastie-na-studenti   Студентите трябва да отговарят и на следните допълнителни критерии за подбор: Да владеят необходимото ниво на езика, на който…

Процедура за кандидатстване за студентска мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави

Бургаският свободен университет обявява процедура за кандидатстване за студентска мобилност с цел обучение в чужбина по програма „Еразъм+“.