Съобщения по програма "Еразъм+"

Процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави

Бургаският свободен университет обявява процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави.

Процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ в Партниращи държави.

Бургаският свободен университет обявява процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ в Партниращи държави. Всички преподаватели, които отговарят на критериите за допустимост и желаят да реализират мобилност през учебната 2015-2016 г., трябва да попълнят формуляр за кандидатстване и да го подадат в отдел „Международно…

БСУ в международен проект за решаване проблемите на младите хора в риск

БСУ в международен проект за решаване проблемите на младите хора в риск

Бургаският свободен университет е единственият университет партньор по международния проект „By Learning You Will Teach, By Teaching You Will Learn” по програма „Еразъм+“,

БСУ - партньор в още един международен проект

Проектът предвижда мобилности и участие на студенти от БСУ

Процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ в Програмни държави

Бургаският свободен университет обявява процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ в Програмни държави. Всички преподаватели, които отговарят на критериите за допустимост и желаят да реализират мобилност през учебната 2015-2016 г., трябва да попълнят формуляр за кандидатстване и да го подадат в отдел „Международно сътрудничество“…

Бургаският свободен университет обявява процедура за кандидатстване за студентска мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Партниращи държави.

Могат да кандидатстват всички студенти, които отговарят на условията за участие в мобилност с цел обучение. Условията за участие в студентска мобилност по програма „Еразъм+” можете да намерите тук http://www.bfu.bg/bg/mezhdunarodna-deynost/programa-erazam/uchastie-na-studenti   Студентите трябва да отговарят и на следните допълнителни критерии за подбор: Да владеят необходимото ниво на езика, на който…

Процедура за кандидатстване за студентска мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави

Бургаският свободен университет обявява процедура за кандидатстване за студентска мобилност с цел обучение в чужбина по програма „Еразъм+“.

Процедура за кандидатстване за студентска мобилност с цел практика в чужбина по програма „Еразъм+“

Практиките в чужбина са допустими по време на обучението за придобиване на Бакалавърска, Магистърска или Докторска степен, като мобилността трябва да бъде реализирана по време на обучението или до една година след завършването на студента. Практиката следва да бъде интегрирана част от обучителната програма. Задължително условие е практиката тематично да…

БСУ спечели проект за мобилности в Русия и в Малайзия

За първи път БСУ ще реализира студентски и преподавателски мобилности в Русия и в Малайзия

Кандидатстване за студентска мобилност с цел практика по програма „Еразъм+“

Практиките в чужбина са допустими по време на обучението за придобиване на Бакалавърска, Магистърска или Докторска степен, като мобилността трябва да бъде реализирана по време на обучението или до една година след завършването на студента. Практиката следва да бъде интегрирана част от обучителната програма. Задължително условие е практиката тематично да…