Съобщения по програма "Еразъм+"

Процедура за кандидатстване за участие в краткосрочна студентска мобилност с цел обучение в смесена интензивна програма (BIP) в Чехия през летния семестър на академичната 2022/2023 г.

Могат да кандидатстват всички действащи студенти от ЦИУН в БСУ, които са записани в редовна и задочна форма на обучение в ОНС „Бакалавър”, „Магистър” или „Доктор”.

Удължава се срокът за кандидатстване за мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ за втория (летен) семестър на академичната 2022-2023 г. в Програмни държави до 03.02.2023 г.

Могат да кандидатстват всички преподаватели, които отговарят на условията за участие в мобилност с цел преподаване по програма „Еразъм+“.

Списък на одобрени студенти за участие в студентска мобилност с цел обучение в Програмни държави през летен семестър на академичната 2022/2023 година

Списък на одобрени студенти за участие в студентска мобилност с цел обучение в Програмни държави през летен семестър на академичната 2022/2023 година

Удължава се срокът за кандидатстване за студентска мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави за втория (летен) семестър на академичната 2022/2023 г. до 15.11.2022 г.

Могат да кандидатстват всички студенти, които отговарят на условията за участие в мобилност с цел обучение.

Списък на одобрени студенти за участие в студентска мобилност с цел практика в Програмни държави за зимния семестър на академичната 2022/2023 година

Списък на одобрени студенти за участие в студентска мобилност с цел практика в Програмни държави за зимния семестър на академичната 2022/2023 година

Процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел преподаване по програма „ЕРАЗЪМ+“ в Програмни държави по Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055954

Могат да кандидатстват всички преподаватели, които отговарят на критериите за допустимост и желаят да реализират мобилност с цел преподаване по програма „Еразъм+“ в Програмни държави.

Първа процедура за кандидатстване за студентска мобилност с цел практика в чужбина по програма „Еразъм+“ за академичната 2022/2023 г.

Могат да кандидатстват всички студенти, които отговарят на условията за участие в мобилност с цел практика.

Процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ през академичната 2022-2023 г. в Програмни държави

Могат да кандидатстват всички преподаватели и служители, които отговарят на критериите за допустимост и желаят да реализират мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави.

БСУ обявява процедура за кандидатстване за студентска мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави за втория (летен) семестър на академичната 2022/2023 г.

Могат да кандидатстват всички студенти, които отговарят на условията за участие в мобилност с цел обучение.

БСУ обявява процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ за зимен семестър на 2022-2023 г. в Програмни държави

Могат да кандидатстват всички преподаватели и служители, които отговарят на критериите за допустимост и желаят да реализират мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави.