Съобщения по програма "Еразъм+"

Процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ през академичната 2022-2023 г. в Програмни държави

Могат да кандидатстват всички преподаватели и служители, които отговарят на критериите за допустимост и желаят да реализират мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави.

БСУ обявява процедура за кандидатстване за студентска мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави за втория (летен) семестър на академичната 2022/2023 г.

Могат да кандидатстват всички студенти, които отговарят на условията за участие в мобилност с цел обучение.

БСУ обявява процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ за зимен семестър на 2022-2023 г. в Програмни държави

Могат да кандидатстват всички преподаватели и служители, които отговарят на критериите за допустимост и желаят да реализират мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави.

Списък на одобрени участници по допълнителна процедура за кандидатстване за участие в мобилност на персонала с цел обучение в Програмни държави през летния семестър на 21/22 г.

Списък на одобрени участници по допълнителна процедура за кандидатстване за участие в мобилност на персонала с цел обучение в Програмни държави през летния семестър на академичната 2021/2022 г.

Списък на одобрени участници в мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави за учебната 2021/2022 г.

Списък на одобрени участници в мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави за учебната 2021/2022 г.

Допълнителна процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави

Могат да кандидатстват всички преподаватели и служители, които отговарят на критериите за допустимост и желаят да реализират мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави.

Удължава се срокът за кандидатстване за мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави до 26.04.2022 г.

Могат да кандидатстват всички преподаватели и служители, които отговарят на критериите за допустимост и желаят да реализират мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“.

БСУ обявява процедура за кандидатстване за студентска мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави за първия (зимен) семестър на академичната 2022/2023 г.

Могат да кандидатстват всички студенти, които отговарят на условията за участие в мобилност с цел обучение.

Списък на одобрени преподаватели по допълнителна процедура за кандидатстване за участие в мобилност на персонала с цел преподаване в Програмни държави през летния семестър на академичната 2021/22 година

Списък на одобрени преподаватели по допълнителна процедура за мобилност на персонала с цел преподаване в Програмни държави през летния семестър на 2021/22 година по Договор с ЦРЧР № 2020-1-BG01-KA103-078015; KA103/HE-01/ 10.08.2020 г.

Списък на одобрени студенти за участие в студентска мобилност с цел практика в Програмни държави през летен семестър на академичната 2021/2022 година

Списък на одобрени студенти за участие в студентска мобилност с цел практика в Програмни държави през летен семестър на академичната 2021/2022 година