Съобщения по програма "Еразъм+"

Списък на одобрени студенти за участие в студентска мобилност с цел обучение в Програмни държави през зимен семестър на академичната 2021/2022 година

Списък на одобрени студенти за участие в студентска мобилност с цел обучение в Програмни държави през зимен семестър на академичната 2021/2022 година

Списък на одобрени преподаватели по трета процедура за участие в мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ в Програмни държави през летния семестър на академичната 2020/2021 година

Списък на одобрени преподаватели по трета процедура за участие в мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ в Програмни държави през летния семестър на академичната 2020/2021 година по Договор № 2020-1-BG01-KA103-078015; KA103/HE-01/10.08.2020 г. между ЦРЧР и БСУ

Бургаският свободен университет обявява процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“ по договор №2019-1-BG01-KA103-061267; KA103/HE-13/09.07.2019 г. в Програмни държави

Могат да кандидатстват всички преподаватели и служители, които отговарят на критериите за допустимост и желаят да реализират мобилност с цел обучение през летния семестър на учебната 2020-2021 г.

Трета процедура за мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ в Програмни държави

Всички преподаватели, които отговарят на критериите за допустимост и желаят да реализират мобилност през втория семестър на учебната 2020-2021 г. или първия семестър на учебната 2021-2022 г., трябва да попълнят формуляр за кандидатстване и да го подадат в отдел „Международно сътрудничество“ на БСУ, стая 412.

Списък на одобрени преподаватели за участие в мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ в Програмни държави през летния семестър на академичната 2020/2021 година

Списък на одобрени преподаватели за участие в мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ в Програмни държави през летния семестър на академичната 2020/2021 година по Договор № 2020-1-BG01-KA103-078015; KA103/HE-01/10.08.2020 г. между ЦРЧР и БСУ.

Трета процедура за кандидатстване за студентска мобилност с цел практика в чужбина по програма „ЕРАЗЪМ+“ за академичната 2020/2021 г.

Могат да кандидатстват всички студенти, които отговарят на условията за участие в мобилност с цел практика.

Втора процедура за мобилност на персонала с цел обучение по програма „ЕРАЗЪМ+“ в програмни държави за 2020-2021 г.

Всички преподаватели и служители, които отговарят на критериите за допустимост и желаят да реализират мобилност с цел обучение през учебната 2020-2021 г., трябва да попълнят формуляр за кандидатстване и да го подадат в отдел „Международно сътрудничество“ на БСУ, стая 412.

Втора процедура за мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ в Програмни държави за 2020-2021 г.

Всички преподаватели, които отговарят на критериите за допустимост и желаят да реализират мобилност през учебната 2020-2021 г., трябва да попълнят формуляр за кандидатстване и да го подадат в отдел „Международно сътрудничество“ на БСУ, стая 412.