Съобщения по програма "Еразъм+"

Списък на одобрени студенти за участие в студентска мобилност с цел обучение в Програмни държави през летен семестър на академичната 2020/2021 година

Списък на одобрени студенти за участие в студентска мобилност с цел обучение в Програмни държави през летен семестър на академичната 2020/2021 година

Допълнителна процедура за кандидатстване за студентска мобилност с цел обучение по програма „ЕРАЗЪМ +“ в Програмни държави за летния семестър на академичната 2020/2021 г.

Могат да кандидатстват всички студенти, които отговарят на условията за участие в мобилност с цел обучение.

Списък на одобрени студенти за участие в студентска мобилност с цел практика в Програмни държави за академичната 2020/2021 година

Списък на одобрени студенти за участие в студентска мобилност с цел практика в Програмни държави за академичната 2020/2021 година

Списък на одобрени преподаватели за участие в мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ в Програмни държави през зимния семестър на академичната 2020/2021 година

Списък на одобрени преподаватели за участие в мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ в Програмни държави през зимния семестър на академичната 2020/2021 година по Договор № 2020-1-BG01-KA103-078015; KA103/HE-01/10.08.2020 г. между ЦРЧР и БСУ

Втора процедура за кандидатстване за студентска мобилност с цел практика в чужбина по програма „ЕРАЗЪМ+“ за академичната 2020/2021 г.

Могат да кандидатстват всички студенти, които отговарят на условията за участие в мобилност с цел практика.

Бургаският свободен университет обявява процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел обучение по програма „ЕРАЗЪМ+“ в програмни държави за 2020-2021 г.

Всички преподаватели и служители, които отговарят на критериите за допустимост и желаят да реализират мобилност с цел обучение през учебната 2020-2021 г., трябва да попълнят формуляр за кандидатстване и да го подадат в отдел „Международно сътрудничество“ на БСУ, стая 412.

Мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ в Програмни държави за 2020-2021 г.

Всички преподаватели, които отговарят на критериите за допустимост и желаят да реализират мобилност през учебната 2020-2021 г., трябва да попълнят формуляр за кандидатстване и да го подадат в отдел „Международно сътрудничество“ на БСУ, стая 412.

Първа процедура за кандидатстване за студентска мобилност с цел практика в чужбина по програма „ЕРАЗЪМ+“ за академичната 2020/2021 г.

Могат да кандидатстват всички студенти, които отговарят на условията за участие в мобилност с цел практика.

Бургаският свободен университет обявява процедура за кандидатстване за студентска мобилност с цел обучение по програма „ЕРАЗЪМ+“ в програмни държави за летния семестър на академичната 2020/2021 г.

Могат да кандидатстват всички студенти, които отговарят на условията за участие в мобилност с цел обучение.