Съобщения по програма "Еразъм+"

Трета процедура за кандидатстване за студентска мобилност с цел практика в чужбина по програма „ЕРАЗЪМ+“ за академичната 2019/2020 г.

Могат да кандидатстват всички студенти, които отговарят на условията за участие в мобилност с цел практика.

Списък на одобрени преподаватели за участие в мобилност на персонала с цел преподаване в Програмни държави за 2019/2020 година за зимния семестър на академичната 2019-2020 г.

Списък на одобрени преподаватели за участие в мобилност на персонала с цел преподаване в Програмни държави за 2019/2020 година за зимния семестър на академичната 2019-2020 г.

Втора процедура за кандидатстване за студентска мобилност с цел практика в чужбина по програма „ЕРАЗЪМ+“ за академичната 2019/2020 г.

Могат да кандидатстват всички студенти, които отговарят на условията за участие в мобилност с цел практика.

Бургаският свободен университет обявява процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ в Програмни държави за 2019-2020 г.

Всички преподаватели, които отговарят на критериите за допустимост и желаят да реализират мобилност през учебната 2019-2020 г., трябва да попълнят формуляр за кандидатстване и да го подадат в отдел „Международно сътрудничество“ на БСУ, стая 412.

Първа процедура за кандидатстване за студентска мобилност с цел практика в чужбина по програма „ЕРАЗЪМ+“ за академичната 2019/2020 г.

Могат да кандидатстват всички студенти, които отговарят на условията за участие в мобилност с цел практика.

Бургаският свободен университет обявява процедура за кандидатстване за студентска мобилност с цел обучение по програма „ЕРАЗЪМ+“ в програмни държави за академичната 2019/2020 г.

Могат да кандидатстват всички студенти, които отговарят на условията за участие в мобилност с цел обучение.

Списък на одобрени участници в мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави за учебната 2018/2019 г.

Списък на одобрени участници в мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави за учебната 2018/2019 г.

Бургаският свободен университет обявява процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави за 2018/2019 г.

Всички преподаватели и служители, които отговарят на критериите за допустимост и желаят да реализират мобилност с цел обучение през учебната 2018-2019 г., трябва да попълнят формуляр за кандидатстване и да го подадат в отдел „Международно сътрудничество“ на БСУ, стая 412.

Бургаският свободен университет обявява допълнителна процедура за кандидатстване за 1 мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ в Партниращи държави – Русия.

Всички преподаватели, които отговарят на критериите за допустимост и желаят да реализират мобилност през учебната 2018-2019 г., трябва да попълнят формуляр за кандидатстване и да го подадат в отдел „Международно сътрудничество“ на БСУ, стая 412.

Списък на одобрени преподаватели за участие в мобилност на персонала с цел преподаване в Програмни държави за 2018/2019 година

Списък на одобрени преподаватели за участие в мобилност на персонала с цел преподаване в Програмни държави за 2018/2019 година