Процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+ КД 1, сектор „Висше образование" – Колумбия по договор 2022-1-BG01-KA171-HED-000075264

Бургаският свободен университет обявява процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+ КД 1, сектор „Висше образование", Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование, финансирани със средства за външни политики (КA171-HED) Колумбия по договор 2022-1-BG01-KA171-HED-000075264

Всички преподаватели, които отговарят на критериите за допустимост и желаят да реализират мобилност през учебната 2023-2024 г., трябва да попълнят формуляр за кандидатстване и да го подадат в отдел „Международно сътрудничество“ на БСУ, стая 412.

Датата за провеждането на селекционната процедура по програмата ще бъде публикувана на интернет-страницата на програма „Еразъм+”. Всички кандидати, подали формуляр за кандидатстване, ще получат информация за селекционната процедура и по електронната поща. Класирането ще бъде обявено в интернет – страницата на програмата и ще бъде изпратено по електронната поща на всички кандидатствали преподаватели.

Мобилностите ще се реализират през втория (летен) семестър на акад. 2023/2024 г.

 

Краен срок за кандидатстване:

04 декември 2023 г.

 

Необходими документи:

  • Формуляр за кандидатстване – изтегля се от тук;
  • Проект на програма за мобилност, подписан от преподавателя и факултетния Еразъм координатор в БСУ, и представен от преподавателя след консултация и уточняване с приемащия университет - изтегля се от тук;
  • E-mail от приемащия университет, потвърждаващ периода и проекта на програмата за мобилност на преподавателя.

 

Критерии за подбор:

Преподавателите трябва да отговарят на следните критерии за подбор:

  • Да владеят необходимото ниво на езика, на който ще се извършва преподаването в приемащата институция институция – английски език;
  • Да имат изявени творчески търсения по специалността си;
  • Да показват интерес към научна работа;
  • Да са комуникативни.
  • Приоритет се дава на преподаватели, осъществяващи мобилност за първи път;
  • Приоритет се дава в случаите, когато мобилността е съществена част от учебната програма на приемащата институция, води до разработването на нови учебни материали или е свързана с подготовка на бъдещи проекти за сътрудничество.

 

Списък на предлаганите мобилности

 

Център по икономически и управленски науки

Държава и университет-партньор

Мобилности

Ниво на чужд език

Колумбия
Университет "УНИМИНУТО", гр. Богота
(internacionalización.uniminuto.edu)

041: Бизнес и администрация

1 преподавател  по 1 седмица престой

(Периодът на мобилност е 7 дни престой и 2 дни за пътуване. Задължително се изисква провеждането на минимум 12 часа лекции в приемащия университет)

Английски език – В2

 

Център по хуманитарни науки

Държава и университет-партньор

Мобилности

Ниво на чужд език

Колумбия
Университет "УНИМИНУТО", гр. Богота
(internacionalización.uniminuto.edu)

032 Журналистика и информация

1 преподавател по 1 седмица престой

(Периодът на мобилност е 7 дни престой и 2 дни за пътуване. Задължително се изисква провеждането на минимум 12 часа лекции в приемащия университет)

Английски език – В2

 

За контакти:
Гергана Кирова
Началник отдел „ Международно сътрудничество“
БСУ, стая 412
Тел: +359 56 900 520
gkirova@bfu.bg