Процедура за кандидатстване за студентска мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави

Бургаският свободен университет обявява процедура за кандидатстване за студентска мобилност с цел обучение в чужбина по програма „Еразъм+“ в Програмни държави.

 

Могат да кандидатстват всички студенти, които отговарят на условията за участие в мобилност с цел обучение. Условията за участие в студентска мобилност по програма „Еразъм+” можете да намерите тук http://www.bfu.bg/bg/mezhdunarodna-deynost/programa-erazam/uchastie-na-studenti

 

Студентите трябва да отговарят и на следните допълнителни критерии за подбор:

  • Да владеят необходимото ниво на езика, на който ще се извършва обучението в приемащата институция.
  • Да имат среден успех от курса на обучение до момента не по-нисък от Добър 4.00.
  • Да не са прекъсвали обучението си до момента.
  • Да са представили добра мотивация за участие в студентската мобилност.
  • Да проявят сериозен интерес към изучаваните дисциплини по специалността в изпращащия и приемащия университет, да са комуникативни и активни в учебния процес.

 

Необходими документи:

  • Формуляр за кандидатстване
  • Документ/сертификат за владеене на чужд език.
  • Документите се подават в отдел „Международно сътрудничество“, стая 412.

 

Краен срок за кандидатстване: 26 октомври 2015 г.

Всички студенти, подали формуляр за кандидатстване, ще получат информация за провеждането на селекционната процедура по електронна поща. Датата за провеждането на селекционната процедура по програмата ще бъде публикувана и на интернет-страницата на БСУ. Класирането ще бъде обявено в интернет – страницата на БСУ и ще бъде изпратено по електронната поща на всички кандидатствали студенти.

Формуляр за кандидатстване

 

Мобилностите ще се реализират през втория семестър на учебната 2015-2016 г. в следните университети:

 

Център по икономически и управленски науки

 

Държава и университет-партньор

Направление, квоти и продължителност

Ниво на чужд език

Грант (в евро на месец)

Великобритания

Университет на Западна Шотландия, гр. Пейзли (www.uws.ac.uk )

041: Бизнес и администрация

2 студенти (ОКС „Бакалавър“; ОКС „Магистър“) – 4 месеца престой за всеки студент

Английски език – В1

500

Германия

Университет по приложни науки, гр. Цвикау (www.fh-zwickau.de )

041: Бизнес и администрация

2 студенти (ОКС „Бакалавър“) – 5 месеца престой за всеки студент

Немски език - B1 и/или

Английски език – В1

500

Испания

Университет на Барселона, гр. Барселона (www.ub.edu )

041: Бизнес и администрация

2 студенти (ОКС „Бакалавър“) – 5 месеца престой за всеки студент

Испански език - А1 и/или

Английски език – В2

500

Полша

Варшавски университет по мениджмънт, гр. Варшава, (wsm.warszawa.pl )

041: Бизнес и администрация

1 студент (ОКС „Бакалавър“) – 4 месеца престой

Полски език или

Английски език – В1

450

Португалия

Политехнически институт Бежа, гр. Бежа, (www.ipbeja.pt )

041: Бизнес и администрация

2 студенти (ОКС „Бакалавър“) – 4 месеца престой за всеки студент

Португалски език -В1 или

Английски език – В1

500

Турция

Университет Арел, гр. Истанбул, (www.arel.edu.tr )

041: Бизнес и администрация

1 студент (ОКС „Бакалавър“) – 4 месеца престой

Турски език или

Английски език – В1

500

Турция

Университет Халич, гр. Истанбул, (www.halic.edu.tr )

041: Бизнес и администрация

1 студент (ОКС „Бакалавър“) – 4 месеца престой

Турски език или

Английски език – В1

500

Турция

Тракийски университет, гр. Одрин, (www.trakya.edu.tr )

041: Бизнес и администрация

1 студент (ОКС „Бакалавър“) – 4 месеца престой

Турски език или

Английски език – В1

500

Турция

Университет Селчук, гр. Коня, (www.selcuk.edu.tr )

0414: Маркетинг и реклама

1 студент (ОКС „Бакалавър“) – 4 месеца престой

Турски език или

Английски език – В1

500

Унгария

Университет по приложни науки, гр. Будапеща, (www.metropolitan.hu )

041: Бизнес и администрация

2 студенти (ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“) – 5 месеца престой за всеки студент

Английски език – В2-С1

450

Холандия

Университет по приложни науки, гр. Хага, (www.thehagueuniversity.com )

041: Бизнес и администрация

2 студенти (ОКС „Бакалавър“) – 5 месеца престой за всеки студент

Английски език – В2

500

Чехия

Университет по икономика и мениджмънт, гр. Прага, (www.vsem.cz )

041: Бизнес и администрация

2 студенти (ОКС „Бакалавър) – 4 месеца престой за всеки студент

Чешки език или

Английски език – В1

500

За мобилности с код 041: Бизнес и администрация могат да кандидатстват студенти от всички специалности на ЦИУН

 

 

Център по информатика и технически науки

 

Държава и университет-партньор

Специалности и квоти

Ниво на чужд език

 

Германия

Технически университет Кемниц, гр. Кемниц (www.tu-chemnitz.de )

061: Информационни и комуникационни технологии

2 студенти (ОКС „Бакалавър“) – 4 месеца престой за всеки студент

Немски език – B2 и/или

Английски език – В1

500

Гърция

Национален технически университет на Атина, гр. Атина (www.ntua.gr )

061: Информационни и комуникационни технологии

1 студент (ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“, ОКС „Доктор“) – 6 месеца престой

Гръцки език – и/или

Английски език – В1

500

Полша

Варшавски университет по мениджмънт, гр. Варшава, (wsm.warszawa.pl )

061: Информационни и комуникационни технологии

1 студент (ОКС „Бакалавър“) – 4 месеца престой

Полски език или

Английски език – В1

450

Португалия

Университет Нова де Лисабон, гр. Лисабон, (www.fct.unl.pt )

0413: Електричество и енергия

2 студенти (ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“) – 4 месеца престой за всеки студент

Португалски език и/или

Английски език – В1

500

Турция

Университет Мармара, гр. Истанбул, (www.marmara.edu.tr )

061: Информационни и комуникационни технологии

1 студент (ОКС „Бакалавър“) – 4 месеца престой

Английски език – В1

500

 

Център по хуманитарни науки

 

Държава и университет-партньор

Специалности и квоти

Ниво на чужд език

 

Полша

Университет на Лодз, гр. Лодз, (uni.lodz.pl )

0321: Журналистика и репортерство

2 студенти (ОКС „Бакалавър“) – 5 месеца престой за всеки студент

Английски език – В1

450

Португалия

Политехнически институт на Порталегре, гр. Порталегре, (www.ipportalegre.pt )

032: Журналистика и информация

2 студенти (ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“) – 4 месеца престой за всеки студент

0923: Социална работа и консултиране

1 студент (ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“) – 4 месеца престой

Португалски език или

Английски език – В1 или

Испански език

500

Турция

Университет Яшар, гр. Измир, (yasar.edu.tr )

032: Журналистика и информация

2 студенти (ОКС „Бакалавър“) – 5 месеца престой за всеки студент

Английски език – В1

500

Унгария

Университет по приложни науки, гр. Будапеща, (www.bkf.hu )

032: Журналистика и информация

2 студенти (ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“) – 5 месеца престой за всеки студент

Английски език – В2-С1

450

Унгария

Бизнес колеж „Крал Зигмунд“, гр. Будапеща, (www.zskf.hu )

0329: Журналистика и информация

2 студенти (ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“) – 5 месеца престой за всеки студент

Английски език – В2

450

Испания

Университет на Барселона, гр. Барселона (www.ub.edu )

0313: Психология

2 студенти (ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“) – 5 месеца престой за всеки студент

Испански език - B1 и/или

Английски език – В2

500

 

 

За контакти

Валя Павлова
Инспектор Международно сътрудничество
БСУ, стая 412
Тел: +359 56 900 520
valia@bfu.bg