Списък на одобрени преподаватели за участие в мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ в Партниращи държави за 2016/2017 година

ЦИУН

  1. За Северозападния институт по мениджмънт, гр. Санкт Петербург, Русия: проф. д-р Милен Балтов
  2. За Технологичен Университет Мара, Малайзия: проф. д-р Силви Чернев
  3. За Технологичен Университет Мара, Малайзия : доц. д-р Мария Нейчева

ЦХН

  1. За Руския държавен аграрен университет- Московска селскостопанска академия „К.А.Тимирязев“, гр. Москва проф. дпн Галя Христозова
  2. За Северозападния институт по мениджмънт, гр. Санкт Петербург, Русия доц. д-р Мария Алексиева

ЦИТН

  1. За Руския държавен аграрен университет-Московска селскостопанска академия „К.А.Тимирязев“, гр. Москва: проф. д-р Радостин Долчинков
  2. За Технологичен Университет Мара, Малайзия: проф. д-р Даниела Орозова