Списък на одобрени преподаватели за участие в мобилност на персонала с цел преподаване в Програмни държави през летния семестър на академичната 2019/2020 година

Списък на одобрени преподаватели
за участие в мобилност на персонала с цел преподаване в Програмни държави
през летния семестър на академичната 2019/2020 година

 

ЦИУН

 1. За Европейски университет – Република Македония (ЕУРМ), гр.Скопие, Република Северна Македония : доц. д-р Мария Нейчева
 2. За Университет по икономика и мениджмънт(VSEM)  гр. Прага: проф. д-р Лина Анастасова
 3. За Европейски университет – Република Македония (ЕУРМ), гр.Скопие, Република Северна Македония : доц. д-р Диана Съботинова

ЦХН

 1. За Политехнически институт на Порталегре, Португалия: проф. д-р Мария Алексиева
 2. За Политехнически институт на Порталегре, Португалия:  доц. д-р Диана Попова
 3. За Университет на Барселона, Испания : доц. д-р Татяна Коцева
 4.  За Университет на Барселона, Испания : доц. д-р Красимира Минева

ЦИТН

 1. За Национален технически университет на Атина, Гърция :  доц. д.р Стоянка Моллова
 2. За Национален технически университет на Атина, Гърция :  доц. д.р Силвия Лецковска
 3. За Университет Нова де Лисабон, гр. Лисабон, Португалия :  доц. д.р д-р Пенка Георгиева
 4. За Университет Нова де Лисабон, гр. Лисабон, Португалия : доц. д-р Евгения Николова