Списък на одобрени преподаватели за участие в мобилност на персонала с цел преподаване в Програмни държави през летния семестър на академичната 2021/2022 година

Списък на одобрени преподаватели
за участие в мобилност на персонала с цел преподаване в Програмни държави
през летния семестър на академичната 2021/2022 година
по Договор с ЦРЧР № 2020-1-BG01-KA103-078015; KA103/HE-01/10.08.2020 г.

 

ЦИУН

  1. За Педагогически университет, гр. Краков, Полша: доц. д-р Диана Съботинова Младенова – за периода 09-13.05.2022 г.

ЦХН

  1. За Политехнически институт на Порталегре, Португалия: проф. д-р Мария Алексиева – за периода 09-13.05.2022 г.
  2. За Политехнически институт на Порталегре, Португалия: доц. д-р Диана Попова – за периода 09-13.05.2022 г.
  3. За университет „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Търнава, Словакия: проф. д-р Татяна Коцева – за периода 25-29.04.2022 г.
  4. За университет „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Търнава, Словакия: доц. д-р Красимира Минева – за периода 25-29.04.2022 г.

ЦЮН

  1. За Университет на Търнава, гр. Търнава, Словакия: проф. д-р Ганета Минкова - за периода 23-27.05.2022 г.