Списък на одобрени преподаватели за участие в мобилност на персонала с цел преподаване в Програмни държави за 2016/2017 година

ЦИУН

  1. За Университет на Барселона, Испания: проф. д-р Лина Анастасова
  2. За Университет Метрополитен, гр. Будапеща, Унгария: доц. д-р Диана Съботинова

ЦХН

  1. За Политехнически институт на Порталегре, Португалия: доц. д-р Диана Попова
  2. За Политехнически институт на Порталегре, Португалия: гл. ас. д-р Милен Филипов

ЦИТН

  1. За Варшавски университет по мениджмънт,Полша: проф. дтн инж. Андон Лазаров
  2. За Университет Нова де Лисабон, Португалия: доц. д-р Силвия Лецковска