Списък на одобрени преподаватели за участие в мобилност на персонала с цел преподаване в Програмни държави за 2017/2018 година

ЦИУН
1.    За Университет на Западна Шотландия, Пейзли, Великобритания: проф. д-р Лина Анастасова
2.    За Университет на Дубровник, Хърватия: доц. д-р Диана Съботинова
3.    За Политехнически институт на Бежа, Португалия : преп. Гергана Кирова

ЦХН
1.    За Политехнически институт на Порталегре, Португалия: проф. д-р Мария Алексиева
2.    За Политехнически институт на Порталегре, Португалия:  доц. д-р Диана Попова

ЦИТН
1.    За Университет Нова де Лисабон, Португалия:  проф. дтн инж. Андон Лазаров
2.    За Национален технически университет на Атина, Гърция:  доц. д-р Силвия Лецковска
3.    За Национален технически университет на Атина, Гърция:  доц. д-р Стоянка Моллова

ЦЮН
1.    За Университет „Аристотел“, гр.Солун, Гърция:  . гл.ас. д-р Ваня Стаматова
2.    За Университет „Аристотел“, гр.Солун, Гърция:  . гл.ас. д-р Боян Георгиев