Списък на одобрени преподаватели за участие в мобилност на персонала с цел преподаване в Програмни държави за 2018/2019 година

ЦИУН

 1. За Университет на Западна Шотландия,гр.Пейзли, Обединеното кралство: доц. д-р Мария Нейчева
 2. За Университет на Барселона, Испания: проф. д-р Лина Анастасова
 3. За Политехнически институт на Бежа, гр. Бежа, Португалия: доц. д-р Диана Съботинова
 4. За Европейски университет – Република Македония (ЕУРМ), гр.Скопие, Република Северна Македония: проф. д-р Радостин Долчинков
 5. За Европейски университет – Република Македония (ЕУРМ), гр.Скопие, Република Северна Македония: доц. д-р Камен Сейменлийски

 

ЦХН

 1. За Педагогически университет, гр. Краков, Полша: проф. д-р Мария Алексиева
 2. За Педагогически университет, гр. Краков, Полша:  доц. д-р Диана Попова

 

ЦИТН

 1. За Национален технически университет на Атина, Гърция:  проф. д.т.н. инж. Андон Лазаров

 

ЦЮН

 1. За Европейски университет – Република Македония (ЕУРМ), гр.Скопие, Република Северна Македония: доц. д-р Христо Павлов
 2. За Педагогически университет, гр. Краков, Полша: гл.ас. д-р Ваня Стаматова
 3. За Педагогически университет, гр. Краков, Полша: гл.ас. д-р Анна Чолакова