Списък на одобрени преподаватели за участие в мобилност на персонала с цел преподаване в Програмни държави за 2019/2020 година за зимния семестър на академичната 2019-2020 г.

Списък на одобрени преподаватели
за участие в мобилност на персонала с цел преподаване в Програмни държави за 2019/2020 година за зимния семестър на академичната 2019-2020 г.

 

ЦИУН

  1. За Морска академия, гр. Шчечин, Полша - проф. д-р Милен Балтов

ЦЮН

  1. За Университет на Търнава, гр. Търнава, Словакия - проф.д.н. Мария Нейкова
  2. За Университет на Търнава, гр. Търнава, Словакия - доц. д-р Светла Маргаритова-Вучкова
  3. За Университет на Търнава, гр. Търнава, Словакия - доц.д-р Славка Димитрова