Списък на одобрени студенти за участие в студентска мобилност с цел обучение в Програмни държави през летен семестър на академичната 2021/2022 година

Списък на одобрени студенти

за участие в студентска мобилност с цел обучение

в Програмни държави

през летен семестър на академичната 2021/2022 година

ЦИТН

  1. Арсений Дмитриевич Сахаров – спец. „Софтуерно инженерство“, 4 курс, бакалавър, редовно обучение, фак.№ 18311013 – за Университет по технологии, гр. Бялисток, Полша.
  2. Теодор Димитров Стефанов – спец „Компютърни системи и технологии“, 2 курс, бакалавър, редовно обучение, фак. № 20311024 – за Варшавски университет по мениджмънт, гр. Варшава, Полша.

ЦХН

  1. Маргарет Неделчева Василева – спец. „Психология“, 3 курс, бакалавър, задочно обучение, фак.№ 19411028 – за Университет на Барселона, гр.Барселона, Испания.