Списък на одобрени студенти за участие в студентска мобилност с цел обучение в Програмни държави през летен семестър на академичната 2022/2023 година

Списък на одобрени студенти

за участие в студентска мобилност с цел обучение

в Програмни държави

през летен семестър на академичната 2022/2023 година

ЦИУН

  1. Анна Асенова Кирова – спец. „Международни икономически отношения“, курс 3, бакалавър, редовно обучение, фак.№ 20211013 – за университет “Метрополитен“, гр. Будапеща, Унгария.
  2. Христо Станчев Златанов – спец „Икономика и маркетинг на туризма“, курс 3, бакалавър, редовно обучение, фак.№ 20211017 – за Политехнически институт на Бежа, гр. Бежа, Португалия.
  3. Димитър Станчев Алексиев – спец. „Бизнес администрация (Стопанско управление)“, 1 курс магистър, дистанционно обучение, фак.№ 22236005 – за университет „УНИНТ“, гр. Рим, Италия.

ЦЮН

  1. Георги Стоянов Василев – спец. „Право“, курс 3, магистър, задочно обучение, фак.№ 20123056 – за Юридически колеж, гр. Рига, Латвия.