Списък на одобрени студенти за участие в студентска мобилност с цел обучение в Програмни държави през зимен семестър на академичната 2023/2024 година

Списък на одобрени студенти

за участие в студентска мобилност с цел обучение

в Програмни държави

през зимен семестър на академичната 2023/2024 година

ЦИУН

  1. Анна Асенова Кирова – спец. „Международни икономически отношения“, курс 3, бакалавър, редовно обучение, фак.№ 20211013 – за университет по приложни науки, гр. Хага, Нидерландия.
  2. Васил Стоянов Арнаудов – спец. „Финанси“, 1 курс, бакалавър, редовно обучение, фак.№ 22211002 – за Политехнически институт на Бежа, гр. Бежа, Португалия.
  3. Данила Максимович Кучин – спец. „Международни икономически отношения“,1 курс бакалавър, редовно обучение, фак. № 22211026 – за университет по приложни науки гр. Вюрцбург, Германия.
  4. Нил Су Гьокхан Танър – спец. „Маркетинг“, 1 курс, бакалавър, редовно обучение, фак. № 22211014 – за университет „Яшар“, гр. Измир, Турция.

ЦИТН

  1. Анна Полякова, спец. „Софтуерно инженерство“, 1 курс, бакалавър, редовно обучение, фак. № 22311023 - за Университет Кастилия-Ла Манча, гр. Сиудад Реал, Испания.
  2. Ярослав Дейнека, спец „Компютърни системи и технологии“, 1 курс, бакалавър, редовно обучение, фак. № 22311030 - за Университет „Нова де Лисабон“, гр. Лисабон, Португалия.
  3. Борис Христов Христов, спец. „Софтуерно инженерство“, 1 курс, бакалавър, редовно обучение, фак. № 22311019 - за Университет „Нова де Лисабон“, гр. Лисабон, Португалия.
  4. Пролет Христова Пиперова, спец. „Софтуерно инженерство“, 1 курс, бакалавър, редовно обучение, фак. № 22311021 - за Университет на Западна Бохемия, гр. Пилзен, Чехия.