Списък на одобрени студенти за участие в студентска мобилност с цел обучение в Програмни държави през зимен семестър на академичната 2021/2022 година

Списък на одобрени студенти

за участие в студентска мобилност с цел обучение

в Програмни държави

през зимен семестър на академичната 2021/2022 година

ЦИУН

  1. Анна Асенова Кирова – спец. „Международни икономически отношения“, курс 1, бакалавър, редовно обучение, фак.№ 20211013 – за Университет по приложни науки, гр. Цвикау, Германия.
  2. Радина Георгиева Камалиева – спец „Икономика и маркетинг на туризма“, курс 1, бакалавър, редовно обучение, фак. № 20211016 – за Университет по приложни науки, гр. Цвикау, Германия.