Списък на одобрени студенти за участие в студентска мобилност с цел обучение в Програмни държави за 2016/2017 година

ЦИУН

  •  Диана Александровна Романий, спец. МИО, 2 курс, бакалавър, редовно обучение – за Университет по икономика и мениджмънт в Прага, Чехия.
  • Олга Андреевна Лисенко, спец. МИО, 2 курс, бакалавър, редовно обучение – за Университет по икономика и мениджмънт в Прага, Чехия.
  • Станислав Тодоров Илиев, спец. МИО, 3 курс, бакалавър, редовно обучение – за Университет по приложни науки в Цвикау, Германия.
  • Дияна Христова Ичева, спец. СК, 3 курс, бакалавър, редовно обучение – за Университет по приложни науки в Цвикау, Германия.

ЦХН

  • Гергана Николаева Дончева, спец. ОКСП, 3 курс, бакалавър, задочно обучение – за Политехнически институт на Порталегре, Португалия.

ЦИТН

  • Калин Русев Койчев, спец. ИКН, 3 курс, бакалавър, редовно обучение - за Технически Университет Кемниц, Германия.
  • Георги Костов Костов, спец. Интегрирани компютърни системи и комплекси, 1 курс, магистър, редовно обучение - за Университет Нова де Лисабон, Португалия.
  • Константин Димитров Митрев, спец. Софтуерно инженерство, 4 курс, бакалавър, редовно обучение – за Университет Мармара, Турция.