Списък на одобрени студенти за участие в студентска мобилност с цел обучение в Програмни държави за 2017/2018 година.

ЦИУН

 1. Ириней Петров Христов, спец. МИО, 4 курс, бакалавър, редовно обучение – за Политехнически институт Бежа, гр. Бежа, Португалия.

 

ЦХН

 1. Михаил Владимиров Вълчев, спец. Психология, 3 курс, бакалавър, редовно обучение – за Университет на Барселона, гр. Барселона, Испания.
 2. Персиана Калинова Иванова, спец. Психология, 3 курс, бакалавър, редовно обучение – за Университет на Барселона, гр. Барселона, Испания

ЦИТН

 1. Радослав Николаев Колев, спец. Софтуерно инженерство, 4 курс, бакалавър, редовно обучение - за Технически Университет Кемниц, Германия.
 2. Димитър Емилов Ганев – спец. ИКН, 3 курс, бакалавър, редовно обучение – за Технически Университет Кемниц, Германия.
 3. Никита Федорович Ефименко, спец.Софтуерно инженерство, 3 курс, бакалавър, редовно обучение – за Технически Университет Кемниц, Германия.
 4. Федор Федорович Ефименко, спец. Софтуерно инженерство, 3 курс, бакалавър, редовно обучение – за Технически Университет Кемниц, Германия.
 5. Георги Митков Даскалов, спец. КСТ, 3 курс, бакалавър, редовно обучение – за Университет Нова де Лисабон, гр. Лисабон, Португалия.

ЦЮН

 1. Даяна Шарденова, спец. Право, 3 курс, магистър, редовно обучение – за Университет „Аристотел“, гр. Солун, Гърция.
 2. Ива Пашова, спец. Право, 3 курс, магистър, редовно обучение – за Университет „Аристотел“, гр. Солун, Гърция.
 3. Красимир Русев, спец. Право, 3 курс, магистър, редовно обучение – за Университет „Аристотел“, гр. Солун, Гърция.