Списък на одобрени студенти за участие в студентска мобилност с цел обучение в Програмни държави за 2018/2019 година

Списък на одобрени студенти

за участие в студентска мобилност с цел обучение

в Програмни държави

за 2018/2019 година

 

ЦИУН

 1. Калина Радостинова Кърпичева, спец.“Икономика и маркетинг на туризма“, 3 курс, бакалавър, редовно обучение – за Университет на Барселона, гр. Барселона, Испания.
 2. Гюнай Недрет Ахмед – спец.“Счетоводство и контрол“, 2 курс, бакалавър, редовно обучение – за Университет Халич, гр. Истанбул, Турция;
 3. Теодора Георгиева Георгиева - спец.„Икономика и маркетинг на туризма“, 2 курс, бакалавър, редовно обучение – за Университет Халич, гр. Истанбул,Турция.

 

ЦХН

 1. Стелина Стоянова Минчева, спец.“Психология“, 2 курс, бакалавър, редовно обучение – за Университет на Барселона, гр. Барселона, Испания.

ЦИТН

 1. Николай Живков Костов, спец.“ Компютърни системи и технологии“, 2 курс, бакалавър, редовно обучение – за Университет Мармара, гр. Истанбул, Турция.
 2. Живко Бориславов Костов, спец. „Инженерство в индустрията и туризма“, 2 курс, бакалавър, редовно обучение - за Университет Мармара, гр. Истанбул, Турция.
 3. Даниел Митков Чолаков, спец. „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ 4 курс, бакалавър, редовно обучение - за Университет Нова де Лисабон, гр. Лисабон, Португалия.
 4. Недко Насков Ралев, спец. „КЕВЕИ“, 4 курс, бакалавър, редовно обучение - за Университет Нова де Лисабон, гр. Лисабон, Португалия.
 5. Стефани Тихомирова Велева, спец. „Софтуерно инженерство“, 2 курс, бакалавър, редовно обучение - за Университет Нова де Лисабон, гр. Лисабон, Португалия.

ЦЮН

 1. Симона Драгомирова Драгиева – спец.“Право“, 3 курс, магистър, редовно обучение – за Педагогически университет на Краков, гр. Краков, Полша.
 2. Нелислава Даниелова Русева – спец.“Право“, 3 курс, магистър, редовно обучение – за Педагогически университет на Краков, гр. Краков, Полша.