Списък на одобрени студенти за участие в студентска мобилност с цел практика в Програмни държави през зимен семестър на академичната 2021/2022 година

Списък на одобрени студенти

за участие в студентска мобилност с цел практика

в Програмни държави

през зимен семестър на академичната 2021/2022 година

ЦИУН

  1. Теодора Георгиева Георгиева – спец. „Маркетинг и управление на туристическия бизнес“, 1 курс, магистър, задочно обучение, фак.№ 21224027 – за реализиране на студентска мобилност с цел практика в гр. Истанбул, Турция с продължителност от 08.11.2021 до 07.05.2022 г.