Списък на одобрени студенти за участие в студентска мобилност с цел практика в Програмни държави за академичната 2019/2020 година

Списък на одобрени студенти
за участие в студентска мобилност с цел практика
в Програмни държави
за академичната 2019/2020 година

 

ЦХН

  1. Росица Григорова Йорданова, спец. „Предучилищна и начална училищна педагогика“, 3 курс, бакалавър, задочно обучение, фак. № 17421042 – за Германия