Списък на одобрени студенти за участие в студентска мобилност с цел практика в Програмни държави за летен стаж

Списък на одобрени студенти
за участие в студентска мобилност с цел практика
в Програмни държави
за летен стаж през академичната 2020/2021 година
по Договор 2019-1-BG01-KA103-061267; KA103/HE-13/09.07.2019 г.

 

ЦИУН

  1. Теодора Георгиева Георгиева - спец. „Икономика и маркетинг на туризма“, курс 4, бакалавър, редовно обучение, фак. № 17211018 за реализиране на студентска мобилност с цел практика в Република Турция.