Списък на одобрени студенти за участие в студентска мобилност с цел практика в Програмни държави за зимния семестър на академичната 2022/2023 година

Списък на одобрени студенти

за участие в студентска мобилност с цел практика

в Програмни държави

за зимния семестър на академичната 2022/2023 година

ЦИУН

  1. Теодора Георгиева Георгиева – спец. „Маркетинг и управление на туристическия бизнес“, 2 курс, магистър, задочно обучение, фак.№ 21224027 – за реализиране на студентска мобилност с цел практика в гр. Истанбул, Турция с продължителност от 20.11.2022 - 19.05.2023 г.

ЦХН

  1. Денита Кънчева Желева - спец. „Психологично консултиране“, курс 1, магистър, задочно обучение, фак. № 22424013 за реализиране на студентска мобилност с цел практика в град Пафос, Република Кипър с продължителност от 01.11.2022 до 30.04.2023 г.