Списък на одобрени участници в мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави за летния семестър на академичната 2020/2021 г.

Списък на одобрени участници в мобилност на персонала
с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави
по Договор №2019-1-BG01-KA103-061267; KA103/HE-13/09.07.2019 г.
за летния семестър на академичната 2020/2021 г.

 

  1. 1. За Национален технически университет на Атина, Гърция: Проф. д-р Милен Балтов – Заместник-ректор по НИД и МС за периода 18-24.07.2021 г.