Списък на одобрени участници в мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави за учебната 2016/2017

  1. За Университет на Дубровник, Хърватия : Валя Павлова - инспектор по МС, за 29.05.-02.06.2017 г.
  2. За Университет на Дубровник, Хърватия : проф. дпн Галя Христозова- ректор, преподавател в ЦХН, за 29.05.-02.06.2017г.