Списък на одобрени участници в мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави за учебната 2017/2018

1.    За Университет на Барселона, Испания: Мария Кожева – началник Канцелария на Президента за 11.06 -13.06.2018 г.
2.    За Университет на Барселона, Испания: Дарина Колева – началник на Учебен отдел, за 11.06 -13.06.2018 г.