Списък на одобрени участници в мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави за учебната 2017/2018

1. За Католически университет, гр. Лил, Франция: проф. д-р Милен Балтов – зам.- ректор, преподавател в ЦИУН - за периода 18 - 20.07.2018 г.