Списък на одобрени участници в мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави за учебната 2018/2019 г.

Списък на одобрени участници в мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави за учебната 2018/2019 г.

 

  1. За Университет за приложни науки „Вюрцбург-Швайнфурт“, гр. Вюрцбург, Германия: проф. д.п.н. Галя Христозова – Ректор за 17-19.09.2019 г.
  2. За Университет на Търнава, гр. Търнава, Словакия : проф. д-р Милен Балтов  – Заместник-ректор по НИД и МС, за 19 - 25.07.2019 г.
  3. За Университет за приложни науки „Вюрцбург-Швайнфурт“, гр. Вюрцбург, Германия: Мария Кожева – началник Канцелария на Президента за 17-19.09.2019 г.
  4. За Университет за приложни науки „Вюрцбург-Швайнфурт“, гр. Вюрцбург, Германия: Дарина Колева – началник на Учебен отдел, за 17-19.09.2019 г.