Списък на одобрени участници в мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави за учебната 2021/2022 г.

Списък на одобрени участници в мобилност на персонала
с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави
за учебната 2021/2022 г.

 

  1. За Педагогически университет, гр. Краков, Полша: Мария Кожева – за периода 20-24.06.2022 г.
  2. За Педагогически университет, гр. Краков, Полша: Дарина Димитрова – за периода 20-24.06.2022 г.