Удължава се срокът за кандидатстване за мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави до 26.04.2022 г.

Удължава се срокът  за кандидатстване за мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави.

Краен срок за кандидатстване:

26 април 2022 г. – за мобилности през втория семестър на 2021/2022 г.

16 май 2022 г. – за мобилности през първия семестър на учебната 2022/2023 г.

За повече информация: ТУК!