Удължава се срокът за кандидатстване за мобилност на персонала с цел преподаване по програма „ЕРАЗЪМ+“ за летния семестър на академичната 2021-2022 г. в Програмни държави

Удължава се срокът за кандидатстване за мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ в Програмни държави за втория (летен) семестър на академичната 2021/2022 г. по Договор № 2020-1-BG01-KA103-078015; KA103/HE-01/10.08.2020 до 31.01.2022 г.

За повече информация: ТУК!