Удължава се срокът за кандидатстване за мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ за втория (летен) семестър на академичната 2022-2023 г. в Програмни държави до 03.02.2023 г.

Удължава се срокът за кандидатстване за мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ за втория (летен) семестър на академичната 2022-2023 г. в Програмни държави до 3 февруари 2023 г.

За повече информация: ТУК!